UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Search

Keyword(s):

Location:
 
Occupation:
Minimum Salary:

Maximum Salary:
Hours:


Contract:

» Results

Government & Defence Jobs

Find Government & Defence jobs from top employers and recruitment agencies on GreatBritishJobs.co.uk. Search and apply now, or join for the very latest Jobs by Email.

» Your search returned 14 jobs. Showing page 1 of 1 pages. What is RSS?
Custom

Category: Government & Defence


Government Local - Government & Defence
 Government Local 1

Order: Title Salary Max Pay Contract Hours Date View:

Senior Data Assurance Officer x 2

Permanent 
An exciting new opportunity is available within audit and risk management, to support delivery of a new service offer to schools across Manchester and Bolton Councils in a collaborative approach. This role is one of three newly established posts to deliver a Data Protection Officer (DPO) service to Schools. You will have resp..
Dec 06th
days old
Location:
M2 5DB, Manchester
Hours:
Full Time
Max Pay:
£32233


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 3 Rhagfyr 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Ydych chi'n: Gwrand?wr da? | Tosturiol? | Gallu ffocysu ar gwsmeriaid? | Ymroddedig? Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynha..
Nov 21st
days old
Location:
Various, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg | Deputy Head of Welsh Language

Permanent 
Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg 36,750 - 40,930 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 21 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno ? gweithlu Cymraeg presennol CThEM, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn r..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£40930


Cyfieithydd (Cymraeg) | Translator (Welsh)

Permanent 
Cyfieithydd (Cymraeg) 24,320 - 27,080 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 23 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno ?'n t?m cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o d?m croesawgar, ac i ddefnydd..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27080


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rhif cyfeirnod: 1598758 a 1598826 Graddfa: Swyddog Gweithredol Ardal fusnes: Gweithrediadau'r Adran Gwaith ..
Sep 11th
days old
Location:
Wales, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Mail Sorters

Temporary 
X 25+ MAIL SORTERS REQUIRED URGENTLY: I have exciting positions available for 25+ vacancies for experienced Mail Sorters would suit persons who have a keen eye for detail Have very good communication skills Can read, understand and interpret basic English MUST DRIVE AND HAVE OWN TRANSPORT 5 Years checkable work..
Jul 26th
days old
Location:
Birmingham, West Midlands
Hours:
Full Time
Max Pay:
£8


Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes | Project Coordinator Cymraeg I

Temporary 
Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes (Menterau iaith) 24,657 - 27,358 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Lleoliad: i'w gytuno Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu'r prosiect cyffrous ac arloesol ..
Jul 21st
days old
Location:
TBC, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27358


Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau | Communities,

Permanent 
Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau Caerdydd 34,500 - 41,950 Parhaol, llawn-amser Dyddiad Cau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Sbarduno Newid i Bobl H?n ledled Cymru Mae Comisiynydd Pobl H?n Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl h?n ledled Cymru...
Jun 21st
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£41950


Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu?r Heddlu | Force Communication Office

Permanent 
Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu Lleoliad: Cwmbran Cyflog: 17,943 - 24,030* (Ystod Cychwynnol) Oriau: 37 awr yr wythnos** Contract: Parhaol Dyddiad Cau: canol dydd, 21 Mehefin 2018 Rydym yn edrych am aelod newydd o'r t?m i ddarparu gwasanaeth cyswllt cyntaf mewn perthynas i recordio troseddau a digwy..
Jun 08th
days old
Location:
Cmbran, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24030


Cynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (dwyieithog) | Adviceline Cymru Advise

Permanent 
Cynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (dwyieithog) Oriau: Llawn amser Dydd Llun i ddydd Gwener (9yb - 5yp) Cyflog: 17,000 Gwyliau: 30 diwrnod gwyliau blynyddol, yn cynnwys gwyliau banc Dyddiad Cau: 15 Mehefinr 2018, 12 yp Cyfweliadau: 21 Mehefin 2018 Cefndir i'r Sefydliad Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morga..
Jun 04th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£17000


Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer

Permanent 
Swyddog Gwaith Achos (Ombwdsmon Geasanaethau Cyhoeddus Cymru) Cyflog: 22,401 - 24,657 Parhaol, llawn amser Pencoed Dyddiad cau; hanner dydd 8 Mehefin 2018 Ddymunol Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn g..
May 25th
days old
Location:
Pencoed, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£25000


Cyfieithydd | Translator - Ombwdsmon | Ombudsman

Permanent 
Cyfieithydd - Ombwdsmon Geasanaethau Cyhoeddus Cymru Cyflog: 24,966-27,669 Parhaol, Rhan Amser Pencoed Dyddiad cau; 1 Mehefin 2018, 5pm Hanfodol Rydym yn awyddus i benodi cyfieithydd rhan-amser ar sail barhaol, hyd at 25 awr yr wythnos, i ymuno ?'r Ombwdsmon yn ei swyddfeydd ym Mhencoed, Pen-y-bont. Yn atebol i Benn..
May 19th
days old
Location:
Pencoed, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27669


Rheolwr - Llinell Gymorth y Gymraeg / Manager - The Welsh language Hel

Permanent 
Rheolwr - Llinell Gymorth y Gymraeg - Llywodraeth Cymru 29,100 - 35,750 2 Flynedd - Tymor Penodol Cyffordd Llandudno Gogledd Cymru Dyddiad cau; 26 Ebrill Hanfodol Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Diben y Swydd: Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg. Nod y gwasanaeth fyd..
Apr 14th
days old
Location:
Llandudno Junction , Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£35750


Force Communication Suite - Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu

Permanent 
The Force Communications Centre works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year and every day the Centre receives around 1200 calls. It's a fast paced ever changing environment which is right at the heart of the action for the Police service within Gwent. Force Communication Operators are highly trained and skilled; they..
Mar 17th
days old
Location:
Gwent, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26398


« - - 1 - - »


Government & Defence Categories


Air Force - Government & Defence
 Air Force 0
Army - Government & Defence
 Army 0
Emergency Services - Government & Defence
 Emergency Services 0
Government Federal - Government & Defence
 Government Federal 0
Government Local - Government & Defence
 Government Local 1
Government State - Government & Defence
 Government State 0
Navy - Government & Defence
 Navy 0
Other - Government & Defence
 Other 0
Police Prison Workers - Government & Defence
 Police Prison Workers 0
Policy Analyst / Advisor - Government & Defence
 Policy Analyst / Advisor 0

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
252
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs