UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Search

Keyword(s):

Location:
 
Occupation:
Minimum Salary:

Maximum Salary:
Hours:


Contract:

» Results

Government & Defence Jobs

Find Government & Defence jobs from top employers and recruitment agencies on GreatBritishJobs.co.uk. Search and apply now, or join for the very latest Jobs by Email.

» Your search returned 19 jobs. Showing page 1 of 1 pages. What is RSS?
Custom

Category: Government & Defence


Government Local - Government & Defence
 Government Local 1

Order: Title Salary Max Pay Contract Hours Date View:

4x Swydd Cyfieithwyr - Llywodraeth Cymru - Translators

Permanent 
SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU Graddfa gyflog: MB3 (23,625 i 27,400) Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol. 4 swydd barhaol Lleoliadau - Dewis o blith swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin a Chyffordd Llandudno. "The employer has determined that We..
Mar 01st
days old
Location:
Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27400.0000


Pennaeth yr Uned Cyfieithu | Head of Translation

Permanent 
*The recruiting line manager has undertaken an objective assessment of the Welsh language skills required for this post and determined that they are essential in order to undertake the duties of this particular post. The full details of the vacancy are therefore only available in Welsh. Please see the Welsh advertisement, below ..
Feb 21st
days old
Location:
Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Anogwr Gwaith | Welsh Speaking Work Coach

Permanent 
*The ability to communicate in Welsh, both spoken and written, is an essential requirement. Please scroll down for English* Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg Dyddiad Cau: 25 Chwefror 2019 Cyflog 25,699 - 26,477 Contract: Parhaol Patrwm Gweithio: Hyblyg, Ll..
Feb 12th
days old
Location:
Mid Wales, Powys
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


We Love MCR Charity Fundraising Development Manager

Permanent 
Salary: Grade 9 38,052 to 41,846 (Bar at 40,858) per annum Contract Type: Permanent Full Time Hours: 35 per week Work Location: Town Hall Extension, off Mount Street, City Centre, Manchester, M2 5DB Closing Date: 08 February 2019 Reference: MCC147036JW/GN You will effectively lead and manage the We Love MCR Charity in..
Jan 25th
days old
Location:
M2 5DB, Manchester
Hours:
Full Time
Max Pay:
£41846.0000


Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer

Permanent 
*Please scroll down for English language* Swyddog Gwaith Achos 22,401 - 24,657 Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon. Bydd Swyddogion Gwaith Ac..
Jan 07th
days old
Location:
Pencoed, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24657


Senior Data Assurance Officer x 2

Permanent 
An exciting new opportunity is available within audit and risk management, to support delivery of a new service offer to schools across Manchester and Bolton Councils in a collaborative approach. This role is one of three newly established posts to deliver a Data Protection Officer (DPO) service to Schools. You will have resp..
Dec 06th
days old
Location:
M2 5DB, Manchester
Hours:
Full Time
Max Pay:
£32233


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 3 Rhagfyr 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Ydych chi'n: Gwrand?wr da? | Tosturiol? | Gallu ffocysu ar gwsmeriaid? | Ymroddedig? Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynha..
Nov 21st
days old
Location:
Various, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg | Deputy Head of Welsh Language

Permanent 
Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg 36,750 - 40,930 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 21 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno ? gweithlu Cymraeg presennol CThEM, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn r..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£40930


Cyfieithydd (Cymraeg) | Translator (Welsh)

Permanent 
Cyfieithydd (Cymraeg) 24,320 - 27,080 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 23 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno ?'n t?m cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o d?m croesawgar, ac i ddefnydd..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27080


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rhif cyfeirnod: 1598758 a 1598826 Graddfa: Swyddog Gweithredol Ardal fusnes: Gweithrediadau'r Adran Gwaith ..
Sep 11th
days old
Location:
Wales, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Mail Sorters

Temporary 
X 25+ MAIL SORTERS REQUIRED URGENTLY: I have exciting positions available for 25+ vacancies for experienced Mail Sorters would suit persons who have a keen eye for detail Have very good communication skills Can read, understand and interpret basic English MUST DRIVE AND HAVE OWN TRANSPORT 5 Years checkable work..
Jul 26th
days old
Location:
Birmingham, West Midlands
Hours:
Full Time
Max Pay:
£8


Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes | Project Coordinator Cymraeg I

Temporary 
Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes (Menterau iaith) 24,657 - 27,358 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Lleoliad: i'w gytuno Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu'r prosiect cyffrous ac arloesol ..
Jul 21st
days old
Location:
TBC, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27358


Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau | Communities,

Permanent 
Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau Caerdydd 34,500 - 41,950 Parhaol, llawn-amser Dyddiad Cau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Sbarduno Newid i Bobl H?n ledled Cymru Mae Comisiynydd Pobl H?n Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl h?n ledled Cymru...
Jun 21st
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£41950


Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu?r Heddlu | Force Communication Office

Permanent 
Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu Lleoliad: Cwmbran Cyflog: 17,943 - 24,030* (Ystod Cychwynnol) Oriau: 37 awr yr wythnos** Contract: Parhaol Dyddiad Cau: canol dydd, 21 Mehefin 2018 Rydym yn edrych am aelod newydd o'r t?m i ddarparu gwasanaeth cyswllt cyntaf mewn perthynas i recordio troseddau a digwy..
Jun 08th
days old
Location:
Cmbran, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24030


Cynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (dwyieithog) | Adviceline Cymru Advise

Permanent 
Cynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (dwyieithog) Oriau: Llawn amser Dydd Llun i ddydd Gwener (9yb - 5yp) Cyflog: 17,000 Gwyliau: 30 diwrnod gwyliau blynyddol, yn cynnwys gwyliau banc Dyddiad Cau: 15 Mehefinr 2018, 12 yp Cyfweliadau: 21 Mehefin 2018 Cefndir i'r Sefydliad Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morga..
Jun 04th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£17000


Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer

Permanent 
Swyddog Gwaith Achos (Ombwdsmon Geasanaethau Cyhoeddus Cymru) Cyflog: 22,401 - 24,657 Parhaol, llawn amser Pencoed Dyddiad cau; hanner dydd 8 Mehefin 2018 Ddymunol Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn g..
May 25th
days old
Location:
Pencoed, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£25000


Cyfieithydd | Translator - Ombwdsmon | Ombudsman

Permanent 
Cyfieithydd - Ombwdsmon Geasanaethau Cyhoeddus Cymru Cyflog: 24,966-27,669 Parhaol, Rhan Amser Pencoed Dyddiad cau; 1 Mehefin 2018, 5pm Hanfodol Rydym yn awyddus i benodi cyfieithydd rhan-amser ar sail barhaol, hyd at 25 awr yr wythnos, i ymuno ?'r Ombwdsmon yn ei swyddfeydd ym Mhencoed, Pen-y-bont. Yn atebol i Benn..
May 19th
days old
Location:
Pencoed, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27669


Rheolwr - Llinell Gymorth y Gymraeg / Manager - The Welsh language Hel

Permanent 
Rheolwr - Llinell Gymorth y Gymraeg - Llywodraeth Cymru 29,100 - 35,750 2 Flynedd - Tymor Penodol Cyffordd Llandudno Gogledd Cymru Dyddiad cau; 26 Ebrill Hanfodol Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Diben y Swydd: Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg. Nod y gwasanaeth fyd..
Apr 14th
days old
Location:
Llandudno Junction , Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£35750


Force Communication Suite - Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu

Permanent 
The Force Communications Centre works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year and every day the Centre receives around 1200 calls. It's a fast paced ever changing environment which is right at the heart of the action for the Police service within Gwent. Force Communication Operators are highly trained and skilled; they..
Mar 17th
days old
Location:
Gwent, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26398


« - - 1 - - »


Government & Defence Categories


Air Force - Government & Defence
 Air Force 0
Army - Government & Defence
 Army 0
Emergency Services - Government & Defence
 Emergency Services 0
Government Federal - Government & Defence
 Government Federal 0
Government Local - Government & Defence
 Government Local 1
Government State - Government & Defence
 Government State 0
Navy - Government & Defence
 Navy 0
Other - Government & Defence
 Other 0
Police Prison Workers - Government & Defence
 Police Prison Workers 0
Policy Analyst / Advisor - Government & Defence
 Policy Analyst / Advisor 0

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
389
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs