UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Search

Keyword(s):

Location:
 
Occupation:
Minimum Salary:

Maximum Salary:
Hours:


Contract:

» Results

Jobs in South Glamorgan

Find jobs in South Glamorgan from top employers and recruitment agencies on GreatBritishJobs.co.uk. Search and apply now, or join for the very latest Jobs by Email.

» Your search returned 114 jobs. Showing page 1 of 5 pages. What is RSS?
Custom

Location: south glamorgan


Order: Title Salary Max Pay Contract Hours Date View:

Mechanical Technician

Permanent 
Our People Are Our Greatest Resource Mechanical Technician - Energy Recovery Facility (ERF), Trident Park, Cardiff Salary - Competitive At Viridor, we're one of the UK's leading recycling, renewable energy and waste management companies and part of the FTSE 250 Pennon Group. We put waste into action, transforming it into hi..
Feb 20th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Web Systems Software Developer

Permanent 
Software Engineer required to work on the development of cloud based software. Required skills; - Visual Studio. - Javascript, JQuery, C#, Asp.net ? Web Development. - Windows Application development in C++ or C#. - SQL Database design & implementation. - Distributed processing over IP, (TCP/IP, UDP etc.) - Agile ..
Feb 18th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£48000


Web Systems Software Developer

Permanent 
Software Engineer required to work on the development of cloud based software. Required skills; - Visual Studio. - Javascript, JQuery, C#, Asp.net ? Web Development. - Windows Application development in C++ or C#. - SQL Database design & implementation. - Distributed processing over IP, (TCP/IP, UDP etc.) - ..
Feb 18th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£48000


Web Systems Software Developer

Permanent 
Software Engineer required to work on the development of cloud based software. Required skills; - Visual Studio. - Javascript, JQuery, C#, Asp.net ? Web Development. - Windows Application development in C++ or C#. - SQL Database design & implementation. - Distributed processing over IP, (TCP/IP, UDP etc.) - Agile ..
Feb 04th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£48000


Web Systems Software Developer

Permanent 
Software Engineer required to work on the development of cloud based software. Required skills; - Visual Studio. - Javascript, JQuery, C#, Asp.net ? Web Development. - Windows Application development in C++ or C#. - SQL Database design & implementation. - Distributed processing over IP, (TCP/IP, UDP etc.) - ..
Feb 04th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£48000


Swyddog Gweithredol Uwch / Higher Executive Officer

Contract 
Swyddog Gweithredol Uwch, Datblygiad Proffesiynol a Chyllid £29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol Lleoledig yng Nghaerdydd Dyddiad cau 20 Chwefror 2019. Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Bydd y Swyddo..
Feb 03rd
days old
Location:
Caerdydd / Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£29100.0000


Aelod Anweithredol | Non Executive Member OFCOM

Contract 
*Please Scroll down for English* Aelod Anweithredol, Pwyllgor Cynghori Cymru Ofcom yw'r rheoleiddiwr annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer y diwydiannau cyfathrebiadau, ? chyfrifoldebau am wasanaethau teledu, radio, telathrebu, gwasanaethau cyfathrebiadau di-wifr a gwasanaethau post. Mae Pwyllgor Cynghori Cymru yn..
Feb 01st
days old
Location:
Wales, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Cyfathrebu / Communications Officer

Contract 
Swyddog Cyfathrebu £29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Bydd y Swyddog Cyfathrebu yn ymgymryd ? r?l flaenllaw wrth ddatblygu, gyflwyno ac adolygu strategaeth Gyfathre..
Jan 28th
days old
Location:
Caerdydd / Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Graduate Process Engineer - Plasma Etch - Newport

Permanent 
Graduate Process Engineer - Plasma Etch - Newport £Competitive Salary + Bonus + 33 Days Holiday + Pension The Company The company are an industry leader within the semi-conductor industry with an excellent reputation for training and development and a low turnover of staff due to staff satisfaction and career progressio..
Jan 08th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Business Development Executive

Permanent 
- Do you have a desire to work within a sales and business development environment? - Do you have a keen eye for detail and a passion for accuracy? If the answer is YES, we want to hear from you. Bibby Financial Services is recruiting for a Business Development Executive to join our team. This role can be based in either B..
Jan 04th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24000


Test Engineer - Newport

Permanent 
Test Engineer - Newport Salary: £Competitive This is an excellent opportunity to work with a market leader in a position that offers excellent benefits and excellent prospects for progression. The Company The company are an industry leader within the semi-conductor industry with an excellent reputation for training..
Jan 03rd
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Field Sales Executive

Permanent 
Field Sales Executive - Danone Waters & Red Bull (Sales Impact Executive) Full time, Permanent Package: £19,000 per annum + up to 20% bonus opportunity + company car + exciting incentives Working: 5 days, 37.5 hours per week, predominantly Monday to Friday with the occasional Saturday during peak times Territory:..
Dec 17th
days old
Location:
Pontardawe, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19000.0000


Web Systems Software Developer

Permanent 
Software Engineer required to work on the development of cloud based software. Required skills; - Visual Studio. - Javascript, JQuery, C#, Asp.net ? Web Development. - Windows Application development in C++ or C#. - SQL Database design & implementation. - Distributed processing over IP, (TCP/IP, UDP etc.) - ..
Dec 10th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£48000


Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth) | Finance Coordinator (Maternity C

Temporary 
Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth) £26,530 pro rata 9-12 mis, llawn amser Caerdydd Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol Dyddiad cau: 18 rhagfyr 2018 Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth) Mae..
Dec 02nd
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26530


Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu | Media and Communications Officer

Permanent 
Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu (CAP0367) £30,375 - £39,380 pro rata Rhan amser Caerdydd Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2018 A oes gennych brofiad cadarn o gyswllt ?'r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus neu newyddiaduraeth, ynghyd ? gwybodaeth am y modd i ddyfeisio a gweithredu c..
Nov 27th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£39380


Banciwr lleol | Local Banker

Permanent 
Banciwr lleol £16,500-£18,000 Llawn amser Caerdydd Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol Y gwir amdani, yw fod cwsmeriaid eisiau profiad personol. Maen nhw am deimlo'r gwahaniaeth. A dyna'n union beth hoffwn ni i chi roi iddynt. Sut? Wrth ddod i'w hadnabod nhw a'u hanghenion unigryw, drwy ddod i'w hadnabod wrth ..
Nov 24th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18000


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg £25,699 - £26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 3 Rhagfyr 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Ydych chi'n: Gwrand?wr da? | Tosturiol? | Gallu ffocysu ar gwsmeriaid? | Ymroddedig? Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynha..
Nov 21st
days old
Location:
Various, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Rheolwr y Gwasanaeth Cyfieithu | Translation Service Manager

Permanent 
Rheolwr y Gwasanaeth Cyfieithu £34,189 - £38,460 Parhaol Caerdydd Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 3 Rhagfyr 2018 Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgais Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 - 2022/23. Rheoli gwasanaeth cyfieithu'r Brifysgol, gan sicrhau gwasanaeth c..
Nov 20th
days old
Location:
Cardiff | Caerdydd, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£38460


Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon) | Producer/Director Promo

Permanent 
Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon) £25,506 - £30,786 Parhaol Caerdydd Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 22 Tachwedd 2018 Mae S4C yn edrych am berson i ymuno ?'r uned Promos o fewn y T?m Delwedd a Brand, sydd ? diddordeb byw mewn chwaraeon. Yn ogystal ? chynhyrchu a chyfarwyd..
Nov 10th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£30786


Cynorthwyydd Cymorth Busnes | Business Support Assistant

Permanent 
Cynorthwyydd Cymorth Busnes £17,850 Parhaol Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2018 Dyma gyfle gwych i berson talentog a threfnus, sydd yn gweithio yn dda mewn t?m, i ddod i ymuno a th?m y sefydliad. Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Cefnogi Busnes i'n t?m amryddawn. Bydd y swydd ..
Nov 08th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£17850


Cynghorydd Pwynt Ymholiadau | Enquiry Point Adviser

Permanent 
Cynghorydd Pwynt Ymholiadau £19,202 - £21,414 pro-rata Rhan amser Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 24 Tachwedd 2018 Rhif y Swydd: 7925BR Rhoi gwasanaeth gweinyddol a blaen y t? i'r Adran Cefnogi a Lles Myfyrwyr, trwy ymgysylltu a chyflawni amrywiaeth o dasgau arferol i fodloni gofynion gw..
Nov 08th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£21414


Rheolwr Llwyfan | Platform Manager

Permanent 
Rheolwr Llwyfan Parhaol Lleoliad yn hyblyg Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 21 Tachwedd 2018 Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o ail-lansio S4C Clic, ac arwain strategaeth cynnwys ar gyfer cynnwys cyfredol ac archif. Mae hon yn r?l allweddol wrth i'n darlledwr cenedlaethol fynd i gyfeiriad newydd..
Nov 07th
days old
Location:
Lleoliad yn hyblyg | Location flexible, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Web Systems Software Developer

Permanent 
Software Engineer required to work on the development of cloud based software. Required skills; - Visual Studio. - Javascript, JQuery, C#, Asp.net ? Web Development. - Windows Application development in C++ or C#. - SQL Database design & implementation. - Distributed processing over IP, (TCP/IP, UDP etc.) - Agile ..
Nov 07th
days old
Location:
Newport, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£48000


Service Desk Support Analyst 1st & 2nd Line - Windows AD, Exchange, Of

Permanent 
Service Desk Support Analyst 1st & 2nd Line - Windows AD, Exchange, Office, Win 7/10 - National Charity - Cardiff CF3 To £23,000pa DOE Permanent We currently have an urgent vacancy for a Service Desk Support Analyst on behalf of a National Charity based in the Cardiff area. Working within a team you will be responsible fo..
Nov 07th
days old
Location:
Cardiff, Wales, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23000


Partner Chyfathrebu | Communications Partner

Permanent 
Partner Chyfathrebu £25,381 pro rata Rhan amser (21 awr) Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Dyddiad cau: 19 Tachwedd 2018 Rydym ni eisiau newid y byd a herio'r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu- ydych chi? Rydym ni'n cynnig cyfle i rywun ymuno ?'n t?m cyfathrebu i helpu hyrwyddo'r gwaith y mae Chwar..
Nov 03rd
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£25381

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
326
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs