UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Search

Keyword(s):

Location:
 
Occupation:
Minimum Salary:

Maximum Salary:
Hours:


Contract:

» Results

Jobs in Carmarthenshire

Find jobs in Carmarthenshire from top employers and recruitment agencies on GreatBritishJobs.co.uk. Search and apply now, or join for the very latest Jobs by Email.

» Your search returned 24 jobs. Showing page 1 of 1 pages. What is RSS?
Custom

Location: carmarthenshire


Order: Title Salary Max Pay Contract Hours Date View:

Cydlynydd Hyb / Hub Coordinator

Permanent 
Cydlynydd Hyb / Hub Coordinator 22,500 - 23,600 Y Drenewydd / Newtown neu/or Caerfyrddin / Carmarthen (Scroll down for English translation) Dymuna Busnes mewn Ffocws benodi Cydlynydd Hyb. Mae Busnes mewn Ffocws yn darparu sawl contract ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Genedlaethol ac yn darparu gwasanaethau ymgy..
Jan 03rd
days old
Location:
Y Drenewydd / Newtown neu/or Caerfyrddin / Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23600


Datblygwr Gwefannau | Web Developer

Permanent 
Datblygwr Gwefannau Cyflog yn Ddibynnol ar Brofiad Parhaol Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol Dyddiad cau: 12yp 14 Ionawr 2019 Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam..
Dec 16th
days old
Location:
Wales, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Adran Gyfreithiol | Legal Department

Permanent 
Adran Gyfreithiol Cyflog cystadleuol Parhaol Caerfyrddin Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 16 Ionawr 2019 Rydym yn chwilio am Bara-Gyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan Hyfforddiant neu Gyfreithiwr sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar (0-2 flynedd) i ymuno ?'r t?m Cyfreithiol yn..
Dec 07th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes | Commissioner News and Curre

Contract 
Comisiynydd Newyddion a Materion Cynnwys3 blynedd Caerfyrddin Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodolDyddiad cau: 12yp 23 Tachwedd 2018 Fel un o d?m Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Cyfoes i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel. Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisi..
Nov 09th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)| Communications Of

Temporary 
Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) 27,000-31,000 12 mis Caerfyrddin Dyddiad cau : 12yp 14 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyma swydd digwyddiadau a phartneriaethau sy'n cynnig cyfle unigryw o ran ystod gwaith. Bydd y person llwyddiannus yn chwarae rhan amlwg yn gweithredu gwaith..
Oct 31st
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31000


Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) | Communications Officer (Promotion)

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) 25,506 - 29,466 Parhaol Caerfyrddin Dyddiad cau : 12yp 16 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) profiadol i ymuno ?'r t?m Cyfathrebu. Fel aelod o d?m byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaetha..
Oct 03rd
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£29466


Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) | Communications

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) 27,000 - 31,000 Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17:00 23 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) i fod yn gyfrifol am drefnu..
Sep 07th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31000


Comisiynydd Cynorthwyol | Assistant Commissioner

Temporary 
Comisiynydd Cynorthwyol Cyflog: Yn unol ? phrofiad Caerfyrddin 18 Mis Dyddiad cau : 17:00 16 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Gan gydweithio'n agos ? th?m Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn cyfrannu at gryfder y system ddatblygu a chyflenwi; bydd yn darparu canllawiau golygyddol i gyflen..
Sep 05th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Office Manager | Rheolwr Swyddfa

Permanent 
Rheolwr Swyddfa (S4C) Cyflog yn unol ? phrofiad Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17yp, 9 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn symud ei phencadlys i Ganolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin ac rydym yn chwilio am unigolyn i ddarparu cefnogaeth weinyddol i'n staff yno ac ymgymryd ? dyletswyddau rheolwr ..
Aug 23rd
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Solicitor | Cyfreithiwr

Permanent 
Cyfreithiwr (S4C) Cyflog yn unol ? phrofiad Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 12yp, 10 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Cyfreithiwr Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr profiadol i ymuno ?'r t?m Cyfreithiol yn S4C. Byddwch yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfr..
Aug 18th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Social Media Manager | Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Permanent 
Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol (S4C) 25,762 - 31,094 Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17:15yp, 31 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C..
Aug 11th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31094


Human Resources Assistant | Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Contract 
Cynorthwyydd Adnoddau Dynol (S4C) 22,500-28,000 Caerfyrddin Cyfnod penodol o 12 mis Dyddiad cau : 28 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ?rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i..
Aug 11th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£28000


Roaming CDP and Sous Chefs - Free Accommodation - Immediate start - Ea

Temporary 
Jubilee Talent are recruiting for roaming Chef de Parties and Sous Chefs for an immediate start. At Jubilee Talent we work with some of the country's biggest clients from large Rosette Hotels, Branded Pubs, Independent Restaurants to Event and Stadium work. Are you a Chef that wants to earn at least 600+ per week? Are yo..
Aug 10th
days old
Location:
SA1 3QW , Carmarthenshire
Hours:
Part Time
Max Pay:
£16.0000


Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) | Communications Officer (Press) S4C

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) S4C 25,762 - 31,094 yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Dyddiad cau : 12yp, 13 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfan S4C:..
Jul 21st
days old
Location:
Cardiff/Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31094


Curadur Cynnwys Digidol | Digital Content Curator

Permanent 
Curadur Cynnwys Digidol (S4C) Cyflog; yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin, yng Nghaerfyrddin Dyddiad cau : 26 Gorffennaf 2018, 12yp Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfan S4C: Yr Egin yn..
Jul 14th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Commis Chef-Dream Job-Mon-Fri-Finish 2pm-Closed Christmas

Permanent 
A Commis Chef is required for a permanent contract working within a highly established kitchen near Coventry. My client is looking for a Commis Chef who has a good background in fresh food who has a desire to learn, progress and develop. This role is possibly the best role in the region for a talented Commis Chef. First of all ..
Jun 01st
days old
Location:
CV1 5FB, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18500.0000


Licenced Conveyancer/ Conveyancing Solicitor

Permanent 
Licenced Conveyancer/ Conveyancing Solicitor Full Time, Permanent Location: Cross Hands Salary: OTE 30,000-40,000 including bonuses expected Are you a conveyancing solicitor or licensed conveyancer with over three years experience? If so, we may have your next role. We are looking for a talented and hard-workin..
May 25th
days old
Location:
Cross Hands, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£40000.0000


Rheolwr Cyllid (Cyfnod mamolaeth) | Financial Controller (Maternity co

Permanent 
Rheolwr Cyllid (Cyfnod mamolaeth) S4C Cyflog 40,000 - 45,000 yn unol ? phrofiad 9 mis Caerfyrddin (o fis Medi 2018). Cyn hynny fydd disgwyl ichi weithio o bencadlys S4C ym Mharc T? Glas, Llanisien, Caerdydd. Dyddiad cau; 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun 11eg Mehefin 2018 Hanfodol Rheolwr Cyllid (Cyfnod mamolaeth) Rydy..
May 22nd
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£45000


Retail / Catering Store Manager

Permanent 
Retail / Catering Store Manager SA14 8YF - Candidates must be able to get to and from our Llanelli store on Pontarddulais Road 20,000 - 21,500 per annum + Benefits Full time Do you have a passion for coffee and customer service? Are you looking for a fun filled Managerial role that will enhance your career and provide yo..
Apr 05th
days old
Location:
Llanelli, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£21500


Customer Service Assistant / Team Member

Permanent 
Customer Service Assistant / Team Member - NEW STORE OPENING! SA33 4JN - Candidates must be able to get to and from our Carmarthen store on the A.40 Tenby Road junction 7.83 per hour + Benefits Full time / Part Time Greggs - the UK's leading bakery "food on the go" retailer - is expanding in the UK and your local store is..
Apr 04th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£8


Roaming CDP - Free Accommodation - Immediate start - Earn up to £30

Temporary 
Jubilee Talent are recruiting for roaming Chef de Partie for an immediate start. At Jubilee Talent we work with some of the country's biggest clients from large Rosette Hotels, Branded Pubs, Independent Restaurants to Event and Stadium work. Are you a Chef de Partie that wants to earn at least 600+ per week? Are you a Ch..
Mar 22nd
days old
Location:
SA1 3QW , Carmarthenshire
Hours:
Part Time
Max Pay:
£16


Head of Human Resources | Pennaeth Adnoddau Dynol

Permanent 
Head of Human Resources Salary: Competitive. (To be discussed dependent on experience) Contract: Permanent Location: Canolfan S4C Yr Egin, Carmarthen (from September 2018) Prior to then you will be based at our current headquarters in Cardiff. Hours of work: Full time 35.75 hours a week Closing Date: 9 April 2018 ..
Mar 14th
days old
Location:
Carmarthenshire, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£70000


IT Administration Assistant - Kidwelly, Carmarthenshire

Permanent 
IT Administration Assistant - Kidwelly, Carmarthenshire The Salary: 18,000 pa + excellent benefits (see below) Job Summary Support the IT Co-ordinator to manage our internal IT infrastructure; ensuring all systems are secure, reliable and efficient for optimum business performance. Please note that flexibility is ..
Mar 08th
days old
Location:
Carmarthenshire, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18000


Security Officers - Llanelli -Ref 34303

Permanent 
SECURITY JOBS and CAREERS (SJC123) IS A FAST-EXPANDING UK SECURITY JOBS SEARCH SITE. SJC123 IS DESIGNED TO FIND LOCAL GUARDS, FOR LOCAL JOBS. We are currently seeking, Job Description: Securicall puts officer welfare at the top of its agenda. If you are considering a career in security, Securicall can offer comprehensiv..
Mar 08th
days old
Location:
Llanelli, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


« - - 1 - - »


» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
294
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs