UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Search

Keyword(s):

Location:
 
Occupation:
Minimum Salary:

Maximum Salary:
Hours:


Contract:

» Results

Jobs in Carmarthenshire

Find jobs in Carmarthenshire from top employers and recruitment agencies on GreatBritishJobs.co.uk. Search and apply now, or join for the very latest Jobs by Email.

» Your search returned 35 jobs. Showing page 1 of 2 pages. What is RSS?
Custom

Location: carmarthenshire


Order: Title Salary Max Pay Contract Hours Date View:

Cyfieithydd Cymraeg | Welsh Translator

Contract 
*This post is for a Welsh Translator for which fluency in Welsh and English is essential. The full details of the vacancy are therefore only available in Welsh. Please see the Welsh advertisement below* Cyfieithydd Cymraeg Cymru (Caerdydd neu'r Drenewydd a gweithio o gartref) Contract cyfnod penodol am 12 mis gan ddechrau f..
Mar 07th
days old
Location:
Wales, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Web Developer | Datblygwr y We

Permanent 
*Please scroll down for English* Datblygwr y W? (Rhan Amser) Lleoliad: Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Cyflog: Dibynnol ar brofiad Contract: Contract parhaol Oriau gwaith: 3 diwrnod yr wythnos. Yn sgil natur y r?l, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio y..
Mar 05th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Part Time
Max Pay:
£0.0000


.Net Developer

Permanent 
My client is looking for a Microsoft full stack .Net developer to work on data driven web enabled cloud applications. Key skills; - Working with diverse data sets; csv, xls, xml and their integrity. - Web API development - C#.NET / ASP.NET with MVC on Azure cloud This is a fantastic opportunity to join an existing ..
Feb 26th
days old
Location:
Carephilly, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Comisiynydd Drama | Drama Comissioner

Contract 
Drama Comissioner T his is an advert for the post of Drama Commissioner. The ability to communicate in Welsh fluently is essential for this post. Please see Welsh advert below for more informaiton: Comisiynydd Drama Cytundeb: 3 mlynedd Cyflog: I'w drafodLleoliad: Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg i'..
Feb 25th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Ysgrifennydd Bwrdd S4C - Board Secretary S4C

Permanent 
Ysgrifennydd Bwrdd S4C - Board Secretary S4C Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg. Cyflog: I'w drafod Cytundeb: Parhaol Oriau gwaith: 35..
Feb 21st
days old
Location:
Caerfyrddin / Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


.Net Developer

Permanent 
My client is looking for a Microsoft full stack .Net developer to work on data driven web enabled cloud applications. Key skills; - Working with diverse data sets; csv, xls, xml and their integrity. - Web API development - C#.NET / ASP.NET with MVC on Azure cloud This is a fantastic opportunity to join an existing ..
Feb 21st
days old
Location:
Carephilly, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Swyddog Cyfrygnau Cymdeithasol | Social Media Officer

Contract 
*Please scroll down for English* Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, Swyddfa S4C, Caernarfon neu Swyddfa S4C, Caerdydd. Cyflog: Yn unol ? phrofiad Cytundeb: 12 Mis Oriau gwaith: 35? yr wythnos.Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddf..
Feb 19th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Tiwtoriaid Cyfrwng Cymraeg | Welsh Medium Tutors

Contract 
**Welsh Language Medium Tutors Needs - please Scroll down for English** Tiwtoriaid Llythrennedd Digidol Rhan amser, amryw oriau 23.02 yr awr (yn aros dyfarniad cyflog) Lleoliadiadau yng Ngwynedd (ac ar draws Cymru) ---------------------------------------------------------------------------------------------------..
Feb 18th
days old
Location:
All Wales, Carmarthenshire
Hours:
Not Specified
Max Pay:
£0.0000


Rheolwr Llawr Teledu | TV Studio Floor Manager

Permanent 
*Please Scroll down for English* Rheolwr Llawr Teledu Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Llanelli Parhaol, Llawn Amser Prif Bwrpas y Swydd Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios ..
Feb 12th
days old
Location:
Llanelli, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Experienced Video Editor | Golygydd Fideo Profiadol

Permanent 
*Please Scroll down for English* Golygydd Fideo Profiadol Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Llanelli Parhaol, Llawn Amser Y Swydd: Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd ? phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmn?au teledu a chynhyrchu f..
Feb 12th
days old
Location:
Llanelli, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


.Net Developer

Permanent 
My client is looking for a Microsoft full stack .Net developer to work on data driven web enabled cloud applications. Key skills; - Working with diverse data sets; csv, xls, xml and their integrity. - Web API development - C#.NET / ASP.NET with MVC on Azure cloud This is a fantastic opportunity to join an existing ..
Feb 09th
days old
Location:
Carephilly, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Cydlynydd Hyb / Hub Coordinator

Permanent 
Cydlynydd Hyb / Hub Coordinator 22,500 - 23,600 Y Drenewydd / Newtown neu/or Caerfyrddin / Carmarthen (Scroll down for English translation) Dymuna Busnes mewn Ffocws benodi Cydlynydd Hyb. Mae Busnes mewn Ffocws yn darparu sawl contract ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Genedlaethol ac yn darparu gwasanaethau ymgy..
Jan 03rd
days old
Location:
Y Drenewydd / Newtown neu/or Caerfyrddin / Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23600


Datblygwr Gwefannau | Web Developer

Permanent 
Datblygwr Gwefannau Cyflog yn Ddibynnol ar Brofiad Parhaol Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol Dyddiad cau: 12yp 14 Ionawr 2019 Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam..
Dec 16th
days old
Location:
Wales, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Adran Gyfreithiol | Legal Department

Permanent 
Adran Gyfreithiol Cyflog cystadleuol Parhaol Caerfyrddin Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 16 Ionawr 2019 Rydym yn chwilio am Bara-Gyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan Hyfforddiant neu Gyfreithiwr sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar (0-2 flynedd) i ymuno ?'r t?m Cyfreithiol yn..
Dec 07th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes | Commissioner News and Curre

Contract 
Comisiynydd Newyddion a Materion Cynnwys3 blynedd Caerfyrddin Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodolDyddiad cau: 12yp 23 Tachwedd 2018 Fel un o d?m Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Cyfoes i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel. Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisi..
Nov 09th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)| Communications Of

Temporary 
Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) 27,000-31,000 12 mis Caerfyrddin Dyddiad cau : 12yp 14 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyma swydd digwyddiadau a phartneriaethau sy'n cynnig cyfle unigryw o ran ystod gwaith. Bydd y person llwyddiannus yn chwarae rhan amlwg yn gweithredu gwaith..
Oct 31st
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31000


Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) | Communications Officer (Promotion)

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) 25,506 - 29,466 Parhaol Caerfyrddin Dyddiad cau : 12yp 16 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) profiadol i ymuno ?'r t?m Cyfathrebu. Fel aelod o d?m byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaetha..
Oct 03rd
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£29466


Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) | Communications

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) 27,000 - 31,000 Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17:00 23 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) i fod yn gyfrifol am drefnu..
Sep 07th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31000


Comisiynydd Cynorthwyol | Assistant Commissioner

Temporary 
Comisiynydd Cynorthwyol Cyflog: Yn unol ? phrofiad Caerfyrddin 18 Mis Dyddiad cau : 17:00 16 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Gan gydweithio'n agos ? th?m Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn cyfrannu at gryfder y system ddatblygu a chyflenwi; bydd yn darparu canllawiau golygyddol i gyflen..
Sep 05th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Office Manager | Rheolwr Swyddfa

Permanent 
Rheolwr Swyddfa (S4C) Cyflog yn unol ? phrofiad Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17yp, 9 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn symud ei phencadlys i Ganolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin ac rydym yn chwilio am unigolyn i ddarparu cefnogaeth weinyddol i'n staff yno ac ymgymryd ? dyletswyddau rheolwr ..
Aug 23rd
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Solicitor | Cyfreithiwr

Permanent 
Cyfreithiwr (S4C) Cyflog yn unol ? phrofiad Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 12yp, 10 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Cyfreithiwr Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr profiadol i ymuno ?'r t?m Cyfreithiol yn S4C. Byddwch yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfr..
Aug 18th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Social Media Manager | Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Permanent 
Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol (S4C) 25,762 - 31,094 Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17:15yp, 31 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C..
Aug 11th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31094


Human Resources Assistant | Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Contract 
Cynorthwyydd Adnoddau Dynol (S4C) 22,500-28,000 Caerfyrddin Cyfnod penodol o 12 mis Dyddiad cau : 28 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ?rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i..
Aug 11th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£28000


Roaming CDP and Sous Chefs - Free Accommodation - Immediate start - Ea

Temporary 
Jubilee Talent are recruiting for roaming Chef de Parties and Sous Chefs for an immediate start. At Jubilee Talent we work with some of the country's biggest clients from large Rosette Hotels, Branded Pubs, Independent Restaurants to Event and Stadium work. Are you a Chef that wants to earn at least 600+ per week? Are yo..
Aug 10th
days old
Location:
SA1 3QW , Carmarthenshire
Hours:
Part Time
Max Pay:
£16.0000


Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) | Communications Officer (Press) S4C

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) S4C 25,762 - 31,094 yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Dyddiad cau : 12yp, 13 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfan S4C:..
Jul 21st
days old
Location:
Cardiff/Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31094

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
358
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs