UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Job Vacancy

Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer


Hours: Full Time
Contract: Permanent
Pay Maximum: £24657
Pay Minimum: £22401
Pay Period: A Year
Category: Government & Defence, Government Local
Location: Pencoed, Cardiff, United Kingdom

Jan 07th
days old


views


applied
Description
*Please scroll down for English language*

Swyddog Gwaith Achos

22,401 - 24,657

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon. Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol. Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y r?l yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ff?n a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.
Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd ? gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Mae'r swydd yn un barhaol. Mae swyddfa'r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a chroesewir ceisiadau yn enwedig wrth y rhain a all gyfathrebu yn y Gymraeg. Bydd y cyflog cychwynnol ar ?l penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.
Am becyn cais, ewch i'n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 23:59 Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ?l y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae'r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.
--------------------------------------------------------------------------------

Casework Officer

22,401 - 24,657

We are seeking to appoint a Casework Officer, based in the Ombudsman's front line complaint handling team.
The successful candidate will be responsible for considering and responding to complaints on behalf of the Ombudsman. Casework Officers carry their own caseloads and the ability to manage casework is essential. Excellent oral communication skills are also essential, as the role involves direct telephone and personal contact with complainants and with representatives of bodies within the Ombudsman's jurisdiction.
The ability to absorb and retain a wide range of knowledge of the Ombudsman's jurisdiction is essential, as is the ability to signpost members of the public to other appropriate services.

This is a permanent position. The Ombudsman offers a bilingual service and applications are particularly welcomed from those who can communicate in the Welsh language.
Starting pay on appointment will depend upon relevant skills and experience.

Completed application forms must be received by 23:59 Monday 28 January 2019.

Applications received after this date will not be considered.

The Ombudsman is committed to equal opportunities

Company
Company: Swyddle
Contact: Alun Gruffudd

Further Information
Reference: SwyddOmbCW/22131937
Posted: 07 Jan 2019, 14:15
» Related Jobs

Related Government Local & Pencoed Jobs Government Local Jobs Search through all Government Local Jobs | Jobs in Pencoed Search through all Jobs in Pencoed


4x Swydd Cyfieithwyr - Llywodraeth Cymru - Translators

Permanent 
Government Local / Government & Defence
SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU Graddfa gyflog: MB3 (23,625 i 27,400) Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.
Location:
Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27400.0000


Pennaeth yr Uned Cyfieithu | Head of Translation

Permanent 
Government Local / Government & Defence
*The recruiting line manager has undertaken an objective assessment of the Welsh language skills required for this post and determined that they are essential in order to undertake..
Location:
Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer

Permanent 
Government Local / Government & Defence
*Please scroll down for English language* Swyddog Gwaith Achos 22,401 - 24,657 Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynio..
Location:
Pencoed, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24657


Senior Data Assurance Officer x 2

Permanent 
Government Local / Government & Defence
An exciting new opportunity is available within audit and risk management, to support delivery of a new service offer to schools across Manchester and Bolton Councils in a collabor..
Location:
M2 5DB, Manchester
Hours:
Full Time
Max Pay:
£32233


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Government Local / Government & Defence
Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 3 Rhagfyr 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Ydych chi'n: Gwrand?wr..
Location:
Various, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg | Deputy Head of Welsh Language

Permanent 
Government Local / Government & Defence
Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg 36,750 - 40,930 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 21 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio unigol..
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£40930


Cyfieithydd (Cymraeg) | Translator (Welsh)

Permanent 
Government Local / Government & Defence
Cyfieithydd (Cymraeg) 24,320 - 27,080 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 23 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno ?'..
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27080


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Government Local / Government & Defence
Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae..
Location:
Wales, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Mail Sorters

Temporary 
Government Local / Government & Defence
X 25+ MAIL SORTERS REQUIRED URGENTLY: I have exciting positions available for 25+ vacancies for experienced Mail Sorters would suit persons who have a keen eye for detail ..
Location:
Birmingham, West Midlands
Hours:
Full Time
Max Pay:
£8


Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes | Project Coordinator Cymraeg I

Temporary 
Government Local / Government & Defence
Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes (Menterau iaith) 24,657 - 27,358 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Lleoliad: i'w gytuno Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Ma..
Location:
TBC, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27358

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
352
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs