UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Job Vacancy

Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau | Communities,


Hours: Full Time
Contract: Permanent
Pay Maximum: £41950
Pay Minimum: £34500
Pay Period: A Year
Duration: 3
Category: Government & Defence, Government Local
Location: Cardiff, South Glamorgan, United Kingdom

Jun 21st
days old


views


applied
Description
Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau
Caerdydd
£34,500 - £41,950
Parhaol, llawn-amser
Dyddiad Cau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p.
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Sbarduno Newid i Bobl H?n ledled Cymru
Mae Comisiynydd Pobl H?n Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl h?n ledled Cymru.

Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau
£34,500 - £41,950 y flwyddyn

Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y r?l hon yn hanfodol.

Gan fod yn atebol i'r Cyfarwyddwr Llesiant a Grymuso, bydd yr Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a phartneriaid allweddol eraill i hyrwyddo pa mor bwysig ydyw bod pobl h?n sy'n byw yng Nghymru yn cael gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith cymunedol sydd o blaid pobl h?n.
Elfen allweddol o'r r?l fydd hwyluso her adeiladol ynghylch y rhwystrau sy'n effeithio ar lesiant pobl h?n, a sicrhau bod hawliau pobl h?n wrth wraidd darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Bydd yr arweinydd hefyd yn adolygu prosesau mewnol yn unol ?'r arferion gorau yng nghyswllt Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn hyrwyddo arferion cynhwysol er budd pobl h?n ymysg rhanddeiliaid allweddol.
Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p.
Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae'n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad dydd Mercher 25 Gorffennaf 2018.

Communities, Local Government and Equalities Lead
Cardiff
£34,500 - £41,950
Permanent, full time
Closing Date 12 July 2018 4.00pm
The ability to speak Welsh is essential

Driving Change for Older People across Wales
The Older People's Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people, standing up and speaking out on their behalf.

Communities, Local Government and Equalities Lead
£34,500 - £41,950 per annum

The ability to speak Welsh for this role is essential.

Accountable to the Director of Wellbeing and Empowerment, the Communities, Local Government and Equalities Lead will work with the Welsh Government, local government and other key partners, to promote the importance of community services, facilities and age friendly infrastructure for older people living in Wales.

A key part of the role will be to facilitate constructive challenge about the barriers that impact on the wellbeing of older people and ensure that older people's rights are at the heart of the delivery of public services in Wales.

The potholder will also review internal processes, in line with best practice, on Equality and Human Rights Impact Assessments and promote inclusive practices across key stakeholders for the benefit of older people.

Applications may be submitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For more information and application details, please visit www.olderpeoplewales.com/en/about/Vacancies
or email recruitment@olderpeoplewales.com

Closing Date: Thursday 12 July 2018 4.00pm.
If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on Wednesday 25 July 2018.Company
Company: Swyddle
Contact: Huw

Further Information
Reference: CPHV2106ACLLAC/21596836
Posted: 21 Jun 2018, 08:00
» Related Jobs

Related Government Local & Cardiff Jobs Government Local Jobs Search through all Government Local Jobs | Jobs in Cardiff Search through all Jobs in Cardiff


Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes | Project Coordinator Cymraeg I

Temporary 
Government Local / Government & Defence
Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes (Menterau iaith) £24,657 - £27,358 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Lleoliad: i'w gytuno Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 ..
Location:
TBC, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27358


IT Support Engineer - Field Based

Permanent 
Engineer / Engineering
IT Support Engineer - Field Based This role involves extensive travel throughout South Wales and the South of England.
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time


Internal Key Account Manager

Any 
Other / I.T. & Communications
Our Client, manufacturers and suppliers of fast moving consumer goods (FMCG) to the Industrial Sector are seeking to expand and build a Sales Tea..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Max Pay:
£25000


Peiriannydd Gweithrediadau Datblygu | Development Operations Engineer

Permanent 
Engineer / Engineering
Peiriannydd Gweithrediadau Datblygu(S4C) £35,000 - £45,000 yn ddibynnol ar brofiad Parhaol Caerdydd Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymra..
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£45000


Cynorthwyydd Gweinyddol | Administrative Officer

Temporary 
Administration / Administration
Cynorthwyydd Gweinyddol (Y Brifysgol Agored) £19,305 - £21,585 Cytundeb dros dro tan 24 Rhagfyr 2019 Caerdydd Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae'r ..
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£21585


Hyfforddwr Cymraeg Iaith a swyddog prosiect | Welsh Language Coach & P

Contract 
Schools / Education
Hyfforddwr Cymraeg Iaith 'Cymraeg Gwaith' a swyddog prosiect (Coleg Caerdydd a'r Fro) £26,453, pro rata Amser llawn am dymor penodol o 6 mis (04/2019) Caerdydd Dyddiad cau : ..
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26453


Haribo - Business Development Executive - Cardiff

Permanent 
Business Development / Sales & Marketing
Business Development Executive (Impulse) - Haribo (Working for Powerforce) Full time, permanent Working: Monday to Friday, 37.
Location:
Cardiff, Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19000.0000


Molson Coors - Regional Sales Manager - Cardiff

Permanent 
Sales Manager / Sales & Marketing
Field Sales Manager - Molson Coors (Working for Powerforce) Full Time, Permanent role Package: £30,000+ per annum (depending on experience) + up to £9,000 bonus oppor..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£30000.0000


HGV Trailer Technician, Mechanic, Fitter - Cardiff, South Wales

Permanent 
Automotive Trades / Trades & Services
HGV Trailer Technician, Mechanic, Fitter - Cardiff, South Wales Salary Negotiable - depending on experience The company: Our client is a leader in the field of HGV Trailer..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time


Sales Development Executive - Cardiff

Contract 
Sales Representative / Consultant / Sales & Marketing
Sales Development Executive (Working for Powerforce) Full Time, 6 months Fixed Term Contract (with strong possibility of extension dependent on overall team performance) ..
Location:
Cardiff , Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£276000.0000

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
110
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs