UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Job Vacancy

Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau | Communities,


Hours: Full Time
Contract: Permanent
Pay Maximum: £41950
Pay Minimum: £34500
Pay Period: A Year
Duration: 3
Category: Government & Defence, Government Local
Location: Cardiff, South Glamorgan, United Kingdom

Jun 21st
days old


views


applied
Description
Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau
Caerdydd
34,500 - 41,950
Parhaol, llawn-amser
Dyddiad Cau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p.
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Sbarduno Newid i Bobl H?n ledled Cymru
Mae Comisiynydd Pobl H?n Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl h?n ledled Cymru.

Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau
34,500 - 41,950 y flwyddyn

Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y r?l hon yn hanfodol.

Gan fod yn atebol i'r Cyfarwyddwr Llesiant a Grymuso, bydd yr Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a phartneriaid allweddol eraill i hyrwyddo pa mor bwysig ydyw bod pobl h?n sy'n byw yng Nghymru yn cael gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith cymunedol sydd o blaid pobl h?n.
Elfen allweddol o'r r?l fydd hwyluso her adeiladol ynghylch y rhwystrau sy'n effeithio ar lesiant pobl h?n, a sicrhau bod hawliau pobl h?n wrth wraidd darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Bydd yr arweinydd hefyd yn adolygu prosesau mewnol yn unol ?'r arferion gorau yng nghyswllt Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn hyrwyddo arferion cynhwysol er budd pobl h?n ymysg rhanddeiliaid allweddol.
Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p.
Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae'n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad dydd Mercher 25 Gorffennaf 2018.

Communities, Local Government and Equalities Lead
Cardiff
34,500 - 41,950
Permanent, full time
Closing Date 12 July 2018 4.00pm
The ability to speak Welsh is essential

Driving Change for Older People across Wales
The Older People's Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people, standing up and speaking out on their behalf.

Communities, Local Government and Equalities Lead
34,500 - 41,950 per annum

The ability to speak Welsh for this role is essential.

Accountable to the Director of Wellbeing and Empowerment, the Communities, Local Government and Equalities Lead will work with the Welsh Government, local government and other key partners, to promote the importance of community services, facilities and age friendly infrastructure for older people living in Wales.

A key part of the role will be to facilitate constructive challenge about the barriers that impact on the wellbeing of older people and ensure that older people's rights are at the heart of the delivery of public services in Wales.

The potholder will also review internal processes, in line with best practice, on Equality and Human Rights Impact Assessments and promote inclusive practices across key stakeholders for the benefit of older people.

Applications may be submitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For more information and application details, please visit www.olderpeoplewales.com/en/about/Vacancies
or email recruitment@olderpeoplewales.com

Closing Date: Thursday 12 July 2018 4.00pm.
If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on Wednesday 25 July 2018.Company
Company: Swyddle
Contact: Huw

Further Information
Reference: CPHV2106ACLLAC/21596836
Posted: 21 Jun 2018, 08:00
» Related Jobs

Related Government Local & Cardiff Jobs Government Local Jobs Search through all Government Local Jobs | Jobs in Cardiff Search through all Jobs in Cardiff


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Government Local / Government & Defence
Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg 25,699 - 26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae..
Location:
Wales, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


DevOps Engineer, Snr/Mid-weight (Remote working) - Wales

Permanent 
Engineer / Engineering
DevOps Engineer, Snr/Mid-weight (Remote working) - Wales 45 to 85k basic (DOE) + bonus + benefits My client is a leading global IT and business consulting services firm foc..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£85000


Swyddog Cymorth Gweinyddol | Administrative Support Officer

Permanent 
Administration / Administration
Swyddog Cymorth Gweinyddol 19,240 Caerdydd Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Cyngor y Gweithlu Addysg yw'r corff proffesiynol st..
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19240


Major Account Manager

 
 / Sales
The Role: Major Account Manager Location: Homebased covering the UK Salary: up to £65,000 (Flexible DOE) + bonus + Company Car or Car allowance The Opportunity A true market..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Salary:
£60000 - £65000/annum


Mobile Service Mechanic HGV Trailers - Cardiff, South Wales

Permanent 
Automotive Trades / Trades & Services
Mobile Service Mechanic HGV Trailers - Cardiff, South Wales Salary Negotiable - Depending on experience The company: Our client is a leader in the field of HGV Trailers an..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time


Customer Relations Assistant | Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid

Permanent 
Accountant / Accounting
Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid 7.
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£7


Corporate Sales Manager

 
 / Sales
This is a great opportunity to join an impressive organisation, who have ambitious plans for the forthcoming years.
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Salary:
£35000 - £48000/annum


Sales Manager, Cardiff

 
 / Sales
Resolve Recruitment are working with a major player within Apprenticeships, leadership and Management Development.
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Salary:
£35000 - £45000/annum


Sales Manager. Head Office based Cardiff

 
 / Sales
Sales Manager.
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Salary:
£45000 - £46000/annum 75000 OTE + Benefits


Sales Manager / Head of Internal Sales. Based in Cardiff

 
 / Sales
Sales Manager / Head of Internal Sales Cardiff/Bristol Basic to £45,000 / OTE £75,000 Plus and Benefits Training Services Award Winning, innovative training provide..
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Salary:
£45000 - £46000/annum 75000 OTE + Benefits

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
174
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs