UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Employer Profile - Swyddle


Swyddle

Swyddle
Contact: Dafydd Henry
Description:

Specialist Welsh Language Recruitment agency

There are 155 active positions posted by this employer.

Ysgrifennydd Bwrdd S4C - Board Secretary S4C

Permanent 
Ysgrifennydd Bwrdd S4C - Board Secretary S4C Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg. Cyflog: I'w drafod Cytundeb: Parhaol Oriau gwaith: 35..
Feb 21st
days old
Location:
Caerfyrddin / Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Pennaeth yr Uned Cyfieithu | Head of Translation

Permanent 
*The recruiting line manager has undertaken an objective assessment of the Welsh language skills required for this post and determined that they are essential in order to undertake the duties of this particular post. The full details of the vacancy are therefore only available in Welsh. Please see the Welsh advertisement, below ..
Feb 21st
days old
Location:
Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Pennaeth Partneriaeth | Head of Partnerships

Contract 
*Please Scroll Down for English* PENNAETH PARTNERIAETH 34,106-41,846 37 awr yr wythnos Caerdydd Dyddiad Cau: 27 March 2019 Crynodeb o r?l Pennaeth Hub Cymru Africa: Mae Pennaeth y Bartneriaeth yn atebol i Fwrdd Partneriaeth Hub Cymru Africa am gyflawniad effeithiol rhaglen o waith a ariannir gan Lywodraeth Cymru ac ..
Feb 21st
days old
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Rheolwr Cyfathrebu | Communications Manager

Contract 
*The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this role. Please Scroll down for English* RHEOLWR CYFATHREBU 26,470-33,136 37 awr yr wythnos Cyfnod absenoldeb o 9 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad Caerdydd Dyddiad Cau: 15 Mis Mawrth 2019 Crynodeb o'r r?l: Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn arwain ar ac..
Feb 21st
days old
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Cyfrygnau Cymdeithasol | Social Media Officer

Contract 
*Please scroll down for English* Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, Swyddfa S4C, Caernarfon neu Swyddfa S4C, Caerdydd. Cyflog: Yn unol ? phrofiad Cytundeb: 12 Mis Oriau gwaith: 35? yr wythnos.Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddf..
Feb 19th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Tiwtoriaid Cyfrwng Cymraeg | Welsh Medium Tutors

Contract 
**Welsh Language Medium Tutors Needs - please Scroll down for English** Tiwtoriaid Llythrennedd Digidol Rhan amser, amryw oriau 23.02 yr awr (yn aros dyfarniad cyflog) Lleoliadiadau yng Ngwynedd (ac ar draws Cymru) ---------------------------------------------------------------------------------------------------..
Feb 18th
days old
Location:
All Wales, Carmarthenshire
Hours:
Not Specified
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Digwyddiadau (Gogledd Cymru) | Events Officer (North Wales)

Permanent 
The ability to speak Welsh is essential for this post. Please scroll down for English* Swyddog Digwyddiadau (Wedi ei lleoli yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis) 14 Awr yr Wythnos Contract Parhaol Cyflog: Gradd D - 9,049.65 - 11,427.15 y flwyddyn. (Wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o 23,916.93 - 30,200.32 y flwyddy..
Feb 13th
days old
Location:
North Wales, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Digwyddiadau (De Ddwyrain) | Events Officer (SE Wales)

Permanent 
*The ability to speak Welsh is essential for this post. Please scroll down for English* Swyddog Digwyddiadau Amgueddfa Cymru (Wedi ei lleoli yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon a Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerleon) 14 Awr yr Wythnos Contract Parhaol Cyflog: Gradd D - 9,049.65 - 11,427.15 y flwyddyn. (..
Feb 13th
days old
Location:
Gwent, Gwent
Hours:
Part Time
Max Pay:
£0.0000


Rheolwr Llawr Teledu | TV Studio Floor Manager

Permanent 
*Please Scroll down for English* Rheolwr Llawr Teledu Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Llanelli Parhaol, Llawn Amser Prif Bwrpas y Swydd Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios ..
Feb 12th
days old
Location:
Llanelli, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Experienced Video Editor | Golygydd Fideo Profiadol

Permanent 
*Please Scroll down for English* Golygydd Fideo Profiadol Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Llanelli Parhaol, Llawn Amser Y Swydd: Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd ? phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmn?au teledu a chynhyrchu f..
Feb 12th
days old
Location:
Llanelli, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Golygydd Fideo dan Hyfforddiant | Trainee Video Editor

Permanent 
*Please Scroll down for English* Golygydd Fideo dan Hyfforddiant Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Llanelli Parhaol, Llawn Amser Prif Ddiben y Swydd Rydym yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i wethio yn y diwydiant teledu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif..
Feb 12th
days old
Location:
Llanelli, Caernarfonshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Person Camera dan Hyfforddiant | Trainee Camera Person

Permanent 
*Please Scroll down for English* Person camera dan hyfforddiant Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Llanelli Parhaol, Llawn Amser Prif Ddiben y Swydd. Rydym yn chwilio am berson camera dan hyfforddiant a fydd yn gallu cyfrannu'n greadigol i bob agwedd o'n cynyrchiadau . Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o..
Feb 12th
days old
Location:
Llanelli, Caernarfonshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Person Camera a Golygu | Camera and Editing Person

Permanent 
*Please Scroll down for English* Person aml sgil camera/golygu Cyflog: I'w Drafod Lleoliad y Swydd: Caernarfon Parhaol Llawn Amser Prif Ddiben y Swydd. Rydym yn chwilio am berson aml sgil, brwdfrydig, sy'n gallu golygu a defnyddio camera mewn dull creadigol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmn..
Feb 12th
days old
Location:
Caernarfon, Caernarfonshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Anogwr Gwaith | Welsh Speaking Work Coach

Permanent 
*The ability to communicate in Welsh, both spoken and written, is an essential requirement. Please scroll down for English* Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg Dyddiad Cau: 25 Chwefror 2019 Cyflog 25,699 - 26,477 Contract: Parhaol Patrwm Gweithio: Hyblyg, Ll..
Feb 12th
days old
Location:
Mid Wales, Powys
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Derbynnydd Corfforiaethol | Corporate Receptionist

Permanent 
*The ability to speak basic conversational Welsh is essential for this role. Please scroll down for English* Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio14/02/2019 Lleoliad Campws Llandaf Cyflog 16,978 - 19,730 y flwyddyn pro rata Disgrifiad swydd Mae hon yn swydd allweddol a fydd..
Feb 04th
days old
Location:
Cardiff, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Gweithredol Uwch / Higher Executive Officer

Contract 
Swyddog Gweithredol Uwch, Datblygiad Proffesiynol a Chyllid 29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol Lleoledig yng Nghaerdydd Dyddiad cau 20 Chwefror 2019. Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Bydd y Swyddo..
Feb 03rd
days old
Location:
Caerdydd / Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£29100.0000


Hwylusydd Tai Gwledig | Rural Housing Enabler

Permanent 
*Please Scroll down for English* Hwylusydd Tai Gwledig Cyflog: Pwyntiau: 31 - 35 (28,655.71 - 31,630.54) Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Cyfnod Parhaol Yn atebol i'r canlynol: Cyfarwyddwr Tai a Chefnogaeth Adran: Tai a Chefnogaeth Lleoliadd: Llanbedr Pont Steffan Dyddiad cau: 13 Chwefror 2019 (canol..
Feb 01st
days old
Location:
Lampeter, Cardiganshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Aelod Anweithredol | Non Executive Member OFCOM

Contract 
*Please Scroll down for English* Aelod Anweithredol, Pwyllgor Cynghori Cymru Ofcom yw'r rheoleiddiwr annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer y diwydiannau cyfathrebiadau, ? chyfrifoldebau am wasanaethau teledu, radio, telathrebu, gwasanaethau cyfathrebiadau di-wifr a gwasanaethau post. Mae Pwyllgor Cynghori Cymru yn..
Feb 01st
days old
Location:
Wales, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£0.0000


Derbynnydd | Receptionist

Temporary 
*Please note that this is an advert for a receptionist for which the ability to speak Welsh has been designated as Essential* *Please scroll down for English* Derbynnydd - Gwasanaethau Swyddfa Contract: DROS DRO am chwe mis - yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf boddhaol Cyflog: Band C SCP 13 - SCP 17 (17,391 - 18,672) Y ..
Feb 01st
days old
Location:
Magor, Gwent
Hours:
Not Specified
Max Pay:
£0.0000


Swyddog Cyfathrebu / Communications Officer

Contract 
Swyddog Cyfathrebu 29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Bydd y Swyddog Cyfathrebu yn ymgymryd ? r?l flaenllaw wrth ddatblygu, gyflwyno ac adolygu strategaeth Gyfathre..
Jan 28th
days old
Location:
Caerdydd / Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Cynorthwyyd Rheoli AD | HR Management Assistant

Permanent 
*Please scroll down for English* Cynorthwyydd Rheoli Adnoddau Dynol - Dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) Parhaol - 14.8 awr yr wythnos (potensial i gynyddu oriau mewn camau hyd at 37 awr yr wythnos erbyn Mis Mawrth 2020) Pencadlys, Parc Busnes Llanelwy Gradd 05 GTAGC 21,693 - 23,111 pro-rata y flwyddyn Darparu cefnogaeth gynhwy..
Jan 28th
days old
Location:
St Asaph, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23111


Cynorthwyydd Injest | Ingest Assistant

Permanent 
*Sgroll down for English* Mae S4C yn chwilio am unigolyn dawnus i weithio ar drosglwyddo archif ddigidol S4C i isadeiledd newydd a fydd wedi'i leoli i ddechrau yn BBC Broadcasting House, Llandaff. Mae'n bwysig bod gennych sgiliau dadansoddi da a'r gallu i weithio ar eich pen eich hun, cyfrannu'n effeithiol at y t?m a chyflawni..
Jan 28th
days old
Location:
Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18000


Gweithiwr Achos Cyfraith Tai | Housing Law Caseworker

Permanent 
GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI Canol Gorllewin Cymru 27.5 awr yr wythnos 24,000 y flwyddyn (pro rata) o'r 1 Ebrill 2019 *Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd hwn* Y Swydd Wrth weithio fel Gweithiwr Achos CYfraith Tai byddwch yn rhan o wasanaeth Cyngor ar Gartrefi ehangach drwy gymys..
Jan 23rd
days old
Location:
Aberystwyth, Cardiganshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24000


Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer

Permanent 
*Please scroll down for English language* Swyddog Gwaith Achos 22,401 - 24,657 Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon. Bydd Swyddogion Gwaith Ac..
Jan 07th
days old
Location:
Pencoed, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24657


Cydlynydd Hyb / Hub Coordinator

Permanent 
Cydlynydd Hyb / Hub Coordinator 22,500 - 23,600 Y Drenewydd / Newtown neu/or Caerfyrddin / Carmarthen (Scroll down for English translation) Dymuna Busnes mewn Ffocws benodi Cydlynydd Hyb. Mae Busnes mewn Ffocws yn darparu sawl contract ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Genedlaethol ac yn darparu gwasanaethau ymgy..
Jan 03rd
days old
Location:
Y Drenewydd / Newtown neu/or Caerfyrddin / Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23600

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
326
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs