UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Employer Profile - Swyddle


Swyddle

Swyddle
Contact: Dafydd Henry
Description:

Specialist Welsh Language Recruitment agency

There are 21 active positions posted by this employer.

Higher Education Engagement Officer | Swyddog Ymgysylltu ag Addysg Uwc

Permanent 
Higher Education Engagement Officer - Qualifications Wales £37,600 - £44,950 per annum, pro rata Fixed term contract until March 2020, full time during term time Based either at home, or at Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR Closing date; 12 noon 14 May 2018 Welsh Desirable The post will req..
Apr 17th
days old
Location:
Newport, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£44950


Rheolwr Cwricwlwm a Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg|Curriculum and Welsh M

Permanent 
Rheolwr Cwricwlwm a Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg - Addysg Oedolion Cymru £39,119 i £41,676 y flwyddyn Parhaol Wedi'i leoli yng Ngogledd neu Ganolbarth Cymru yn ddelfrydol Dyddiad cau; 9yb 24 Ebrill Ddymunol Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn sefydliad uchelgeisiol, deinamig ac arloesol sy'n gw..
Apr 17th
days old
Location:
North or Mid Wales, Gwynedd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£41676


Rheolwr - Llinell Gymorth y Gymraeg / Manager - The Welsh language Hel

Permanent 
Rheolwr - Llinell Gymorth y Gymraeg - Llywodraeth Cymru £29,100 - £35,750 2 Flynedd - Tymor Penodol Cyffordd Llandudno Gogledd Cymru Dyddiad cau; 26 Ebrill Hanfodol Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Diben y Swydd: Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg. Nod y gw..
Apr 14th
days old
Location:
Llandudno Junction , Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£35750


Swyddog Datblygu / Development Officer - Menter Iaith Abertawe

Permanent 
O £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ?l cyfnod prawf llwyddiannus) Parhaol Abertawe Dyddiad cau; 12 canol dydd 30 Ebrill Hanfodol Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egn?ol i ymuno ?'r t?m i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol Swyddog Datblyg..
Apr 14th
days old
Location:
Swansea, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18000


Head of Legal and Business Affairs / Pennaeth Cyfreithiol a Busnes S4C

Permanent 
Pennaeth Cyfreithiol a Busnes S4C Cyflog Cystadleuol, yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser (ond gellir ystyried ceisiadau i weithio'n rhan amser) Wedi'i lleoli yng Nghaerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin Dyddiad cau; 12 hanner dydd, 9 Mai 2018 Hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pe..
Apr 11th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Swyddog Materion Busnes / Business Affairs Officer Affairs S4C

Permanent 
Swyddog Materion Busnes S4C £20,000 - £30,000 yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser neu rhan amser Wedi'i lleoli yng Nghaerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin Dyddiad cau; 12 hanner dydd, 23 Ebrill 2018 Hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfa..
Apr 11th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£30000


Swyddog Cymorth Busnes / Business Support Officer

Permanent 
Swyddog Cymorth Busnes - Llinell Gymorth, Llywodraeth Cymru £23,625 - £27,400 2 Flynedd Cyffordd Llandudno Gogledd Cymru Dyddiad cau; 18 Ebrill Hanfodol Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Diben y Swydd: Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg. Nod y gwasanaeth fydd..
Apr 11th
days old
Location:
Llandudno Junction , Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27400


Cynghorydd Addysgol (Cymraeg) /Educational Adviser (Welsh Language)

Permanent 
Cynghorydd Addysgol (Cymraeg) Y Brifysgol Agored yng Nghymru £32,548 i £38,833 y flwyddyn, yn ?l cymwysterau a phrofiad; Cyf: 14520 Parhaol, Gellir ystyried ceisiadau ar sail rhan-amser neu rannu swydd hefyd Wedi'i lleoli yng Nghaerdydd Dyddiad cau: 12 hanner dydd, 27 Ebril 2018 Hanfodol Mae'r Brifysgol Agore..
Apr 05th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£38833


Llafurwyr a Chrefftwyr

Contract 
Effective and Flexible Labourers and Craftsmen We're looking for experienced and flexible craftsmen to join a small construction business in the Cardiff area specialising in sustainable and modern solutions for period properties. *The ability to speak Welsh is essential for this post. Please see Welsh language advert bel..
Apr 05th
days old
Location:
South Glamorgan, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£15


Business Director | Cyfarwyddwr Busnes

Permanent 
Job Title Business Director Location South Glamorgan Salary £60,000 Swyddle are seeking a Business Director to join a leading health innovation company in Wales. Background to the Business Director Role The Business Director is critical to the company achieving its strategic purpose. The Business Director will b..
Apr 04th
days old
Location:
South Glamorgan, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£60000


Communications Director | Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Permanent 
Job Title Communications Director Location Cardiff Salary £60,000 About the Communications Director Role Swyddle are looking to recruit a Communications Director to join a leading health innovation company in Wales. The communication Director role is critical to the company achieving its strategic purpose thr..
Apr 04th
days old
Location:
South Glamorgan, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£60000


Pensions Guidance Specialist (Welsh Speaker) | Arbenigwr Arweiniad (Pe

Contract 
**This is a job advert for a Pensions Guidance Specialist where the ability to speak fluent Welsh is essential - please scroll down for English** Swydd: Arbenigwr Arweiniad Pensiynau Cyflog: £22,000 - £30,000 Lleoliad: De Cymru (Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot neu Ben y Bont) Contract: Tymor penodol hyd at ..
Apr 03rd
days old
Location:
South East Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£30000


Artistic Director/Chief Executive Gyfarwyddwr - Artistig / Prif Weithr

Permanent 
Artistic Director/Chief Executive - Theatr Iolo Cardiff Circa £37,000 per annum depending on experience Permanent - Full Time Welsh desirable Theatr Iolo is an award-winning theatre company which has been at the forefront of theatre for children and young people for thirty years. We are looking for a new Artistic D..
Mar 30th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£37000


General Manager / Rheolwr Cyffredinol

Permanent 
General Manager - Theatr Iolo Cardiff Circa £32,000 per annum depending on experience Permanent - Full time Welsh desirable Theatr Iolo is an award-winning theatre company which has been at the forefront of theatre for children and young people for thirty years. We are looking for a new Artistic Director / Chief Ex..
Mar 30th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£32000


Admin Officer Debt Management - Swyddog Gweinyddol Rheoli Dyle

Permanent 
Swyddog Gweinyddol sy'n Siarad Cymraeg Canolfan Gyswllt Rheoli Dyled,Tonypandy (This vacancy is for a Welsh speaking Administrative Officer.) Ydych chi'n siarad Cymraeg? Ydych chi'n edrych am swydd ble gallech ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg? Ydych chi eisiau cael gyrfa o fewn y Gwasanaeth Sifil? Os felly........ ..
Mar 27th
days old
Location:
South Glamorgan, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19983


Data Collection and Reporting Officer | Swyddog Casglu ac Adrodd Data

Permanent 
**Please scroll down for English** Swyddog Casglu ac Adrodd Data Cyflog: £23,625 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol Contract: Parhaol Oriau: Llawn Amser Lleoliad: Caerdydd Dyddiad Cau: 9 Ebrill 2018 Cefndir y swydd Swyddog Casglu ac Adrodd Data Cyngor y Gweithlu Addysg yw'r corff proffesiy..
Mar 22nd
days old
Location:
Cardiff , Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23625


Force Communication Suite - Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu

Permanent 
The Force Communications Centre works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year and every day the Centre receives around 1200 calls. It's a fast paced ever changing environment which is right at the heart of the action for the Police service within Gwent. Force Communication Operators are highly trained and skilled; they..
Mar 17th
days old
Location:
Gwent, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26398


Media Producer (Welsh Medium) | Cynhyrchydd Cyfryngau

Permanent 
Job: Media Producer (Welsh Medium) Department: Information Services Salary: £22,214 - £24,983 per annum Hours 36.5 (FT / PT Full Time Weekly) Closing Date 4 April 2018 About the Media Producer Role To promote a flexible workforce, the University will consider applications from individuals seeking full..
Mar 17th
days old
Location:
Aberystwyth, Cardiganshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24983


Head of Human Resources | Pennaeth Adnoddau Dynol

Permanent 
Head of Human Resources Salary: Competitive. (To be discussed dependent on experience) Contract: Permanent Location: Canolfan S4C Yr Egin, Carmarthen (from September 2018) Prior to then you will be based at our current headquarters in Cardiff. Hours of work: Full time 35.75 hours a week Closing Date: 9 April 2018 ..
Mar 14th
days old
Location:
Carmarthenshire, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£70000


Rheolwr Swyddfa - Lolfa

Temporary 
Rheolwr Swyddfa Llawn Amser Talybont Cefndir Sefydlwyd Y Lolfa yn niwedd y chwedegau fel gwasg argraffu a chyhoeddi. Wedi tyfu'n raddol, mae erbyn hyn yn cyflogi 20 o staff amser-llawn. Lleolir y wasg yn Hen Swyddfa'r Heddlu, Talybont, Ceredigion. Mae'r adeilad yn cynnwys swyddfeydd a gweithdai ar gyfer argraffu,..
Mar 06th
days old
Location:
Talybont, Cardiganshire
Hours:
Full Time


Technical Operator | Gweithredydd Technegol

Contract 
**Please scroll down for English** Swydd: Gweithredydd Technegol (Ingest) (Cyfnod mamolaeth) (Ail hysbyseb) Cytundeb: 9 mis (gyda'r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth) Cyflog: £23,613 - £27,285 yn ddibynnol ar brofiad Lleoliad: Caerdydd Cefn..
Mar 06th
days old
Location:
Cardiff, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27285


« - - 1 - - »


» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
17
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs