UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Employer Profile - Swyddle


Swyddle

Swyddle
Contact: Dafydd Henry
Description:

Specialist Welsh Language Recruitment agency

There are 89 active positions posted by this employer.

Cynorthwy-ydd Swyddfa | Office Assistant

Permanent 
Cynorthwy-ydd Swyddfa £19,240 - £22,500 Casnewydd Parhaol, llawn-amser Dyddiad cau : 12yp 20 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Cefnidr: Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system cymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod..
Sep 13th
days old
Location:
Casnewydd | Newport, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£22500


Cydlynydd Datblygu (Rhoi Unigol a Grantiau) | Development Coordinator

Permanent 
Cydlynydd Datblygu (Rhoi Unigol a Grantiau) £26,000 Caerdydd Parhaol, llawn amser Dyddiad cau : 12yp 9 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swydd gwag a ganlyn. Cydlynydd Datblygu (Rhoi Unigol a Grantiau) Mae r..
Sep 12th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26000


Pennaeth Datblygu (Rhoddion Mawr a Chorfforaethol) | Head of Developme

Permanent 
Pennaeth Datblygu (Rhoddion Mawr a Chorfforaethol) £41,000 (pro rata) Caerdydd Parhaol, 24 awr yr wythnos Dyddiad cau : 12yp 9 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swydd gwag a ganlyn. Pennaeth Datblygu (Rhoddion ..
Sep 12th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£41000


Anogwr Gwaith sy?n Siarad Cymraeg | Welsh speaking Work Coach

Permanent 
Swyddog Gweithredol Gweithrediadau'r Adran Gwaith a Phensiynau - Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg £25,699 - £26,477 Lleoliadau amrywiol Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rhif cyfeirnod: 1598758 a 1598826 Graddfa: Swyddog Gweithredol Ardal fusnes: Gweithrediadau'r Adran Gwaith ..
Sep 11th
days old
Location:
Wales, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26477


Swyddog Gweinyddol (Rhan NEU lawn amser) | Administration Officer (Par

Permanent 
Swyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru (Rhan NEU lawn amser) £17,681-£18,672 Llanrwst Parhaol, rhan NEU lawn amser Dyddiad cau : 12yp 28 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo'r mudiad i ddatblygu ..
Sep 11th
days old
Location:
Llanrwst, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18672


Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) | Communications

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) £27,000 - £31,000 Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17:00 23 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) i fod yn gyfrifol am drefnu..
Sep 07th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31000


Comisiynydd Cynorthwyol | Assistant Commissioner

Temporary 
Comisiynydd Cynorthwyol Cyflog: Yn unol ? phrofiad Caerfyrddin 18 Mis Dyddiad cau : 17:00 16 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Gan gydweithio'n agos ? th?m Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn cyfrannu at gryfder y system ddatblygu a chyflenwi; bydd yn darparu canllawiau golygyddol i gyflen..
Sep 05th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


BTEC - Standards Verifier - Welsh | Gwirwr Safonau - BTEC - Cymraeg

Permanent 
BTEC - Standards Verifier - Welsh Salary TBC London Permanent Closing date: 28 September 2018 The ability to speak Welsh is essential We are currently recruiting across most of our BTEC qualifications for Standards Verifiers. Please see below all our key Principal Sector Areas and the sectors that sit within it. If you..
Sep 05th
days old
Location:
London | Llundain, London
Hours:
Full Time


Swyddog Cymorth Gweinyddol | Administrative Support Officer

Permanent 
Swyddog Cymorth Gweinyddol £19,240 Caerdydd Parhaol Dyddiad cau : 17 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Cyngor y Gweithlu Addysg yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol yn darparu cefnogaeth weinyddol gyffredi..
Sep 01st
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19240


Swyddog Gweinyddol/Derbynnydd | Administrator/Receptionist

Contract 
Swyddog Gweinyddol/Derbynnydd (Ffordd y Brenin) £16,881 - £18,797 Abertawe Cyfnod Penodol tan Awst 2020 Dyddiad cau : 23:59, 11 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfryding i gefnogi ei raglen gyflogadwyedd hynod lwyddiannus, sef Gwell Swyddi..
Aug 30th
days old
Location:
Swansea, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18797


Cyfieithydd Cymraeg | Welsh Translator

Permanent 
Cyfieithydd Cymraeg £24,563.00 - £26,227.00 Abertawe Parhaol Dyddiad cau : 23:59, 3 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Cyfieithydd Cymraeg Reference: AUG20183446 Expiry date: 23:59, 03 September 2018 Location: Ffordd y Brenin Salary: £24,563.00 - £26,227.00 Per Annum Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro ..
Aug 29th
days old
Location:
Swansea, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26227


Ysgrifennydd Cyffredinol | General Secretary of Cymdeithas yr Iaith Gy

Contract 
Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg £20,000 Aberystwyth Ddwy flynedd Dyddiad cau : 9yb, 10 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am weinyddiaeth effeithiol yn y swyddfa ganolog yn Ab..
Aug 24th
days old
Location:
Aberystwyth , Powys
Hours:
Full Time
Max Pay:
£20000


Office Manager | Rheolwr Swyddfa

Permanent 
Rheolwr Swyddfa (S4C) Cyflog yn unol ? phrofiad Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17yp, 9 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn symud ei phencadlys i Ganolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin ac rydym yn chwilio am unigolyn i ddarparu cefnogaeth weinyddol i'n staff yno ac ymgymryd ? dyletswyddau rheolwr ..
Aug 23rd
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Customer Relations Assistant | Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid

Permanent 
Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid £7.83 yr awr Caerdydd Oriau blynyddol - Llawn Amser ac Rhan Amser Dyddiad cau : 30 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Mae deiliad y swydd hon yn gyfrifol am roi gwasanaeth croesawgar, effeithlon, gwybodus a chyfeillgar, gan hyrwyddo Canolfan Mileniwm Cymru a'i gweithga..
Aug 21st
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£7


Healthcare Innovation and Business Development Manages

Contract 
Healthcare Innovation and Business Development Welsh health boards and health and care organisations are being faced with key health and care challenges and unmet clinical needs. Government, academia and health care innovators are increasingly seeking to develop new and ground-breaking solutions in collaboration, to meet this ..
Aug 21st
days old
Location:
All Wales, Cardiff
Hours:
Full Time
Max Pay:
£59000


Solicitor | Cyfreithiwr

Permanent 
Cyfreithiwr (S4C) Cyflog yn unol ? phrofiad Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 12yp, 10 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Cyfreithiwr Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr profiadol i ymuno ?'r t?m Cyfreithiol yn S4C. Byddwch yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfr..
Aug 18th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Social Media Manager | Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Permanent 
Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol (S4C) £25,762 - £31,094 Caerfyrddin Parhaol Dyddiad cau : 17:15yp, 31 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C..
Aug 11th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31094


Human Resources Assistant | Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Contract 
Cynorthwyydd Adnoddau Dynol (S4C) £22,500-£28,000 Caerfyrddin Cyfnod penodol o 12 mis Dyddiad cau : 28 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ?rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i..
Aug 11th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£28000


Director of Finance and Corporate Services | Cyfarwyddwr Cyllid a Gwas

Permanent 
Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol £61,090-£71,475 y flwyddyn gyda buddion ychwanegol Caerdydd Parhaol Dyddiad cau : 5 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r rheoleiddiwr annibynnol, sy'n sicrhau proffesiynoldeb ac ymddygiad a chymhwysedd o safon uchel yn y gwe..
Aug 08th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£71475


Director Citizens Advice Cymru | Cyfarwyddwr Cyngor Ar Bopeth Cymru

Permanent 
Cyfarwyddwr Cyngor Ar Bopeth Cymru £66,996 Caerdydd Parhaol Dyddiad cau : 30 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Cyngor ar Bopeth Cymru yn cyflawni ei genhadaeth i ddarparu cymorth, arweinyddiaeth a llais dylanwadol o'r radd flaenaf ar gyfer Cyngor ar Bopeth a'i rwydwaith yng Nghymru; a bydd yn trosi'r gen..
Aug 04th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£66996


Administrative Assistant (Temporary Contract) | Cynorthwy-ydd Gweinydd

Temporary 
Administrative Assistant (Temporary Contract) | Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Dros Dro) £8.75 per hour | £8.75 yr awr Full time for three months | Llawn amser am dri mis Welsh is desirable | Cymraeg yn ddymunol Closing date 8 August | Dyddiad cau 8 Awst Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol i ymuno ? swyddfa pr..
Aug 01st
days old
Location:
Mid Wales, Powys
Hours:
Full Time
Max Pay:
£8


Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg | Head of Welsh Translation Se

Permanent 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg (Prifysgol Abertawe) £39,992 to £47,722 Abertawe Dyddiad cau : 2 Medi 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rhif SwyddSD01524 Hysbysebu AdranGwasanaethau Academaidd Math o GytundebContract anghyfyngedig Dyddiad Cau02-09-2018 Cyflog£39,992 to £47,722 per annum together w..
Jul 31st
days old
Location:
Swansea, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£47722


Arweinydd/Cynorthwy-ydd Clwb Carco | Leader/Assistant Clwb Carco

Permanent 
Arweinydd/Cynorthwy-ydd Clwb Carco (Menter Iaith Rhondda Cynon Taf) T?l - yn dibynnu ar r?l ac oedran yr ymgeisydd Rhondda Cynon Taf Dyddiad cau : 28 Awst 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym yn chwilio am berson(au) brwdfrydig i ymuno ?'n t?m clybiau Carco sy'n tyfu. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn g..
Jul 28th
days old
Location:
Rhondda Cynon Taff, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Derbynnydd (Rhan amser) | Receptionist (Part time) S4C

Contract 
Derbynnydd (Rhan amser) S4C £25,762 - £31,094 yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser Caerdydd Dyddiad cau : 12yp, 13 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn chwilio am ddau unigolyn dwyieithog dawnus i ymuno a'n t?m, i gynnig gwasanaeth proffesiynol ar y dderbynfa a gwasanaeth cadw t..
Jul 27th
days old
Location:
Cardiff/Carmarthen, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18500


Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes | Project Coordinator Cymraeg I

Temporary 
Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes (Menterau iaith) £24,657 - £27,358 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Lleoliad: i'w gytuno Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu'r prosiect cyffrous ac arloesol ..
Jul 21st
days old
Location:
TBC, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27358

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
174
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs