UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Employer Profile - Swyddle


Swyddle

Swyddle
Contact: Dafydd Henry
Description:

Specialist Welsh Language Recruitment agency

There are 65 active positions posted by this employer.

Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes | Project Coordinator Cymraeg I

Temporary 
Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes (Menterau iaith) £24,657 - £27,358 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Lleoliad: i'w gytuno Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu'r prosiect cyffrous ..
Jul 21st
days old
Location:
TBC, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27358


Swyddog Gweinyddol | Administrative Officer (Mentrau Iaith Cymru)

Contract 
Swyddog Gweinyddol (Mentrau Iaith Cymru) £17,391 - £18,319 Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad, 37 awr Llanrwst Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo..
Jul 21st
days old
Location:
Llanrwst, Clwyd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18319


Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) | Communications Officer (Press) S4C

Permanent 
Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) S4C £25,762 - £31,094 yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Dyddiad cau : 12yp, 13 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i G..
Jul 21st
days old
Location:
Cardiff/Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31094


Peiriannydd Gweithrediadau Datblygu | Development Operations Engineer

Permanent 
Peiriannydd Gweithrediadau Datblygu(S4C) £35,000 - £45,000 yn ddibynnol ar brofiad Parhaol Caerdydd Dyddiad cau : 12yp, 6 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol Mae S4C yn chwilio am Beiriannydd Gweithrediadau Datblygu i ymuno ?'n t?m datblygu a chymorth systemau. Byddwch yn huna..
Jul 20th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£45000


Cynorthwyydd Gweinyddol | Administrative Officer

Temporary 
Cynorthwyydd Gweinyddol (Y Brifysgol Agored) £19,305 - £21,585 Cytundeb dros dro tan 24 Rhagfyr 2019 Caerdydd Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 trwy agor addysg uwch i bob rhan o'r gymuned. Rydym yn chwilio am unigolyn hynod..
Jul 18th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£21585


Gwaith Recriwtio ac Ymgysylltu?r Panelau | Panel Recruitment and Engag

Temporary 
Gwaith Recriwtio ac Ymgysylltu'r Panelau (Cyfnod Mamolaeth) £21,000 - £28,000 y flwyddyn + buddion + costau teithio, yn ddibynnol Cytundeb dros dro, 6 i 12 mis Mae'r r?l yn golygu 40 awr yr wythnos, ond gellid ei rhannu rhwng dau berson. Efallai y gofynnir i chi weithio oriau ychwanegol Gweithio o gartref neu mew..
Jul 18th
days old
Location:
Flexible, Aberdeen
Hours:
Full Time
Max Pay:
£28000


Hyfforddwr Cymraeg Iaith a swyddog prosiect | Welsh Language Coach & P

Contract 
Hyfforddwr Cymraeg Iaith 'Cymraeg Gwaith' a swyddog prosiect (Coleg Caerdydd a'r Fro) £26,453, pro rata Amser llawn am dymor penodol o 6 mis (04/2019) Caerdydd Dyddiad cau : 16 Awst 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn chwilio am Hyfforddwr Cymraeg Iaith 'Cymraeg..
Jul 17th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26453


Curadur Cynnwys Digidol | Digital Content Curator

Permanent 
Curadur Cynnwys Digidol (S4C) Cyflog; yn unol ? phrofiad Parhaol, Llawn amser Caerdydd tan fis Medi 2018, ac yna Canolfan S4C Yr Egin, yng Nghaerfyrddin Dyddiad cau : 26 Gorffennaf 2018, 12yp Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg hanfodol O fis Medi 2018 ymlaen bydd pencadlys S4C yn adleoli i Ganolfan S4C: Yr Egin yn..
Jul 14th
days old
Location:
Carmarthen, Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Gofalydd | Museum Assistant

Permanent 
Gofalydd | Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru (10 swydd) Gradd B £17,161.57 - £19,295.98 Contract Parhaol, 37 awr Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r swydd hon Dyddiad Cau: 22 Gorffennaf 2018 Cyn 5:00yh Museum Assistant | St Fagans National Museum of History (10 roles) £17,161.57 -..
Jul 13th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19295


Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr | Bilingual Evening Receptionist

Permanent 
Derbynnydd Dwyieithog Gyda'r Hwyr (Gr?p Colegau NPTC) £16,882 - £17,396 pro rata (Sy'n cyfateb i £3,453 - £3,558 y flwyddyn) Parhaol, rhan flwyddyn, 37.8 wythnos y flwyddyn, 9 awr yr wythnos Castell-nedd Dyddiad Cau; Canol dydd, 12 Gorffennaf 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymuno..
Jun 30th
days old
Location:
Neath, Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£19396


Rheolwr Busnes a Safle | Business and Estates Manager

Permanent 
Rheolwr Busnes a Safle (Ysgol Llanhari) £39,961 (APT&C Graddfa 13) Parhaol, llawn-amser Pontyclun Dyddiad Cau; Canol dydd, 6 Gorffennaf 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol I gychwyn: Medi 3 2018 Ydych chi'n chwilio am gyfle arwain cyffrous mewn Ysgol Bob Oed (3-19)? Mae Ysgol Llanhari yn..
Jun 28th
days old
Location:
Pontyclun, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£39961


Swyddogion Ymweliad Maes | Field Visiting Officers (Capita TV Licence)

Permanent 
Swyddogion Ymweliad Maes (Capita TV Licence) £20,800 - £25,500 Parhaol, llawn-amser Caerdydd Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol SWYDDOGION YMWELIAD MAES ARDAL CAERDYDD Byddem yn croesawu ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg CYFLOG SYLFAENOL O £20,800m GYDA COMISIWN EAT O £..
Jun 27th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£25500


Ymgynghorydd Adnoddau Dynol | Human Resources Advisor

Permanent 
Ymgynghorydd Adnoddau Dynol (Tai Ceredigion) £24,709.73 - £27,274.92 Parhaol, llawn-amser Llanbedr Pont Steffan Dyddiad Cau; Canol dydd, 11 Gorffennaf 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Diben cyffredinol: Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym m..
Jun 27th
days old
Location:
Lampeter, Dyfed
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27274


Arweinydd T?m | Team Leader (Tai Ceredigion)

Permanent 
Arweinydd T?m (Tai Ceredigion) £27,274.92 - £30,106.40 Parhaol, llawn-amser Dyddiad Cau; Canol dydd, 11 Gorffennaf 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn ddymunol Diben cyffredinol: Bydd yr Arweinydd T?m yn grefftwr cymwys neu bydd yn meddu ar gymhwyster HNC o leiaf, a bydd ganddo sgiliau trefnu..
Jun 27th
days old
Location:
TBC, Dyfed
Hours:
Full Time
Max Pay:
£30106


Uwch Swyddog: Marchnata Digidol | Senior Officer: Digital Marketing

Permanent 
Uwch Swyddog: Marchnata Digidol (Gr?p Colegau NPTC) Castell-nedd £27,448-£29,270 Parhaol, llawn-amser Dyddiad Cau; Hanner dydd, 9 Gorffennaf 2018 Mae'r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae Gr?p Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ar gyfer y swydd..
Jun 23rd
days old
Location:
Neath, Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£29170


Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau | Communities,

Permanent 
Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Chydraddoldebau Caerdydd £34,500 - £41,950 Parhaol, llawn-amser Dyddiad Cau 12 Gorffennaf 2018 4.00y.p. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Sbarduno Newid i Bobl H?n ledled Cymru Mae Comisiynydd Pobl H?n Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl h?n l..
Jun 21st
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£41950


Cydlynydd Cyfathrebu | Communications Co-ordinator

Permanent 
Teitl y Swydd: Cydlynydd Cyfathrebu Lleoliad: Casnewydd Cyflog: £23,625 - £27,400 Contract: Parhaol, llawn-amser Dyddiad Cau: 29 Mehefin 2018 - hanner dydd Mae'r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol Teitl y swydd: Cydlynydd Cyfathrebu Cyflogwr: Cymwysterau Cymru Lleoliad: Q2, Parc Impe..
Jun 15th
days old
Location:
Newport, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27400


Cydgysylltydd Prosiect yr Iaith Gymraeg | Welsh Language Project Co-or

Temporary 
Teitl y Swydd: Cydgysylltydd Prosiect yr Iaith Gymraeg Lleoliad: Rhuthun, Sir Ddinbych Cyflog: £22,500 Contract: Amser llawn, dros dro hyd at 31 Mawrth 2019 Dyddiad Cau: 27 Mehefin 2018 Mae'r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol Ydych chi'n siaradwr Cymraeg hyderus? Oes gennych chi brofiad o g..
Jun 14th
days old
Location:
Ruthin, Denbighshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£22500


Derbynnydd / Cynorthwyydd Gweinyddol | Receptionist / Administrative A

Permanent 
Teitl y Swydd: Derbynnydd / Cynorthwyydd Gweinyddol Lleoliad: Caerdydd Cyflog: £18,000 pro rata am 30 awr yr wythnos Contract: Parhaol Oriau Gwaith: Llun i Gwener 8.00 am - 2.00 pm Dyddiad Cau: 14 Mehefin 2018 Mae'r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol. Rydym yn recriwtio derbynnydd / cynorthw..
Jun 09th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18000


Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu?r Heddlu | Force Communication Office

Permanent 
Gweithredwyr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu Lleoliad: Cwmbran Cyflog: £17,943 - £24,030* (Ystod Cychwynnol) Oriau: 37 awr yr wythnos** Contract: Parhaol Dyddiad Cau: canol dydd, 21 Mehefin 2018 Rydym yn edrych am aelod newydd o'r t?m i ddarparu gwasanaeth cyswllt cyntaf mewn perthynas i recordio trose..
Jun 08th
days old
Location:
Cmbran, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24030


Cynorthwyydd Gweinyddol | Administrative Assistant (Welsh Speaker)

Permanent 
Cynorthwydd Gweinyddol Lleoliad: Gogledd Cymru Cyflog: £16,084 y flwyddyn (pro rata) Oriau: 30 awr yr wythnos Contract: Parhaol Dyddiad Cau: 21 Mehefinr 2018 Cefndir i'r Sefydliad Mae ein cleient yn sefydliad sy'n cefnogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cymunedau yn ogystal a'u gallu ariannol. Mae hy..
Jun 05th
days old
Location:
North Wales, Gwynedd
Hours:
Full Time
Max Pay:
£16084


Cynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (dwyieithog) | Adviceline Cymru Advise

Permanent 
Cynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (dwyieithog) Oriau: Llawn amser Dydd Llun i ddydd Gwener (9yb - 5yp) Cyflog: £17,000 Gwyliau: 30 diwrnod gwyliau blynyddol, yn cynnwys gwyliau banc Dyddiad Cau: 15 Mehefinr 2018, 12 yp Cyfweliadau: 21 Mehefin 2018 Cefndir i'r Sefydliad Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro..
Jun 04th
days old
Location:
Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£17000


Swyddog Gweithredol - Bilingual Executive Officer

Contract 
SWYDDOG GWEITHREDOL Cyflog £23,625 Lleoliad Caerdydd Cytundeb Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2019 Dyddiad Cau 07 Mehefin 2018 Bydd y Swyddog Gweithredol yn: - Cynorthwyo ? marchnata'r trefniadau ariannu a'r ddarpariaeth ar-lein o systemau cofnodi i sicrhau bod defnyddwyr yn deall eu hawliau a'u rhwymedigaethau. Bydd..
Jun 01st
days old
Location:
Caerdydd, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23625


Cydlynydd T?m (Menter ac Adfywio)| Team Co-ordinator (Enterprise and R

Contract 
Cydlynydd T?m (Menter ac Adfywio) Cyflog £20,550 - £24,990 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad Llawn amser, Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019 Bae Colwyn Dyddiad cau; 12:00 canol dydd ar dydd Gwener 15 Mehefin 2018 Cymraeg yn hanfodol Bydd Cydlynydd T?m o fewn y T?m Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweit..
Jun 01st
days old
Location:
Colwyn Bay, Denbighshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£24990


Swyddog Gwaith Achos | Casework Officer

Permanent 
Swyddog Gwaith Achos (Ombwdsmon Geasanaethau Cyhoeddus Cymru) Cyflog: £22,401 - £24,657 Parhaol, llawn amser Pencoed Dyddiad cau; hanner dydd 8 Mehefin 2018 Ddymunol Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nh?m delio ? chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Bydd yr ymgeisydd llwyd..
May 25th
days old
Location:
Pencoed, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£25000

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
110
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs