UK Job Search. Thousands of job vacancies in all areas throughout the UK. Jobs in London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol.
Home
Find a Job
Jobs by Email
Browse Employers
Career Development
Help

» Candidate Benefits

  FREE Job Search

Search through all the latest job vacancies in your field: Search

  FREE Jobs by Email

Get notifications of new jobs direct to your inbox: Setup

  FREE CV Creator

Create and manage your CVs online: Join

• Search all the latest jobs to find your perfect match.

• Build an online presence so our recruiters can find you.

» Candidate Login

Email:
Password:
Forgot your Password?     Register

» Employer Profile - Swyddle


Swyddle

Swyddle
Contact: Dafydd Henry
Description:

Specialist Welsh Language Recruitment agency

There are 119 active positions posted by this employer.

Swyddog Maes y Gogledd | North Wales Field officer

Contract 
Swyddog Maes y Gogledd 20,000 Ddwy flynedd Caernarfon Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 5 Rhagfyr 2018 Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi..
Nov 14th
days old
Location:
Caernarfon, Caernarfonshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£20000


Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon) | Producer/Director Promo

Permanent 
Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon) 25,506 - 30,786 Parhaol Caerdydd Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 22 Tachwedd 2018 Mae S4C yn edrych am berson i ymuno ?'r uned Promos o fewn y T?m Delwedd a Brand, sydd ? diddordeb byw mewn chwaraeon. Yn ogystal ? chynhyrchu a chyfarwyd..
Nov 10th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£30786


Pennaeth T?m Llafur Uniongyrchol (Medra) | Head of Direct Labour Opera

Contract 
Pennaeth T?m Llafur Uniongyrchol (Medra) 45,810.45 - 50,566.17 Llaen amser, cyfnod parhaol Llanbedr Pont Steffan Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol Dyddiad cau: 12yp 6 Rhagfyr 2018 Diben cyffredinol: Bydd gan ddeiliad y swydd gymysgedd o brofiad masnachol, strategol a phroffesiynol er mwyn bod yn arwein..
Nov 10th
days old
Location:
Llanbedr Pont Steffan| Lampeter, Cardiganshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£50566


Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes | Commissioner News and Curre

Contract 
Comisiynydd Newyddion a Materion Cynnwys3 blynedd Caerfyrddin Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodolDyddiad cau: 12yp 23 Tachwedd 2018 Fel un o d?m Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Cyfoes i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel. Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisi..
Nov 09th
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time


Cynorthwyydd Cymorth Busnes | Business Support Assistant

Permanent 
Cynorthwyydd Cymorth Busnes 17,850 Parhaol Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2018 Dyma gyfle gwych i berson talentog a threfnus, sydd yn gweithio yn dda mewn t?m, i ddod i ymuno a th?m y sefydliad. Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Cefnogi Busnes i'n t?m amryddawn. Bydd y swydd ..
Nov 08th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£17850


Hyfforddydd Nofio Lefel 2 | Level 2 Swimming Instructor

Permanent 
Hyfforddydd Nofio Lefel 2 10.65 - 11.98 yr awr Rhan amser Trefynwy Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 21 Tachwedd 2018 DIBEN Y SWYDD: Addysgu nofio a champau d?r eraill i blant ac oedolion, i grwpiau ac unigolion yn unol ? Fframwaith Dysgu Nofio Cymru. Rydym yn edrych am aelodau t?m egn?ol sy'..
Nov 08th
days old
Location:
Trefynwy | Monmouth, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£11


Cynghorydd Pwynt Ymholiadau | Level 1 Swimming Instructor

Permanent 
Hyfforddydd Nofio Lefel 1 9.68 - 10.65 yr awr Rhan amser Trefynwy Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 21 Tachwedd 2018 DIBEN Y SWYDD: Addysgu nofio a champau d?r eraill i blant ac oedolion, i grwpiau ac unigolion yn unol ? Fframwaith Dysgu Nofio Cymru. Rydym yn edrych am aelodau t?m egn?ol sy'n..
Nov 08th
days old
Location:
Trefynwy | Monmouth, Gwent
Hours:
Full Time
Max Pay:
£10


Cynghorydd Pwynt Ymholiadau | Enquiry Point Adviser

Permanent 
Cynghorydd Pwynt Ymholiadau 19,202 - 21,414 pro-rata Rhan amser Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 24 Tachwedd 2018 Rhif y Swydd: 7925BR Rhoi gwasanaeth gweinyddol a blaen y t? i'r Adran Cefnogi a Lles Myfyrwyr, trwy ymgysylltu a chyflawni amrywiaeth o dasgau arferol i fodloni gofynion gw..
Nov 08th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£21414


Rheolwr Llwyfan | Platform Manager

Permanent 
Rheolwr Llwyfan Parhaol Lleoliad yn hyblyg Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 21 Tachwedd 2018 Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o ail-lansio S4C Clic, ac arwain strategaeth cynnwys ar gyfer cynnwys cyfredol ac archif. Mae hon yn r?l allweddol wrth i'n darlledwr cenedlaethol fynd i gyfeiriad newydd..
Nov 07th
days old
Location:
Lleoliad yn hyblyg | Location flexible, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned | Centre and Community Developmen

Permanent 
Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned 18,000 Parhaol Abertawe Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyddiad cau: 12yp 30 Tachwedd 2018 Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan T? Tawe'n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egn?ol i farchnata gwaith y Fenter a'r Ganolfan Teitl y swydd: Swyddog Dat..
Nov 05th
days old
Location:
Abertawe | Swansea, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£18000


Partner Chyfathrebu | Communications Partner

Permanent 
Partner Chyfathrebu 25,381 pro rata Rhan amser (21 awr) Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Dyddiad cau: 19 Tachwedd 2018 Rydym ni eisiau newid y byd a herio'r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu- ydych chi? Rydym ni'n cynnig cyfle i rywun ymuno ?'n t?m cyfathrebu i helpu hyrwyddo'r gwaith y mae Chwar..
Nov 03rd
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£25381


Cynorthwy-ydd Arlwyo | Catering Assistant

Permanent 
Cynorthwy-ydd Arlwyo 8:75 yr awr 38.5hrs yr wythnos (Llun i Gwener) Caerdydd Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Ynghylch y Swydd Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gynorthwyydd Arlwyo gyda sgiliau pobl arbennig ac sy'n medru gweithio ar liwt eu hunan i ymuno a Th?m Lletygarwch ein cleient yn un o'u lleoliadau yng Ngh..
Nov 02nd
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£8


Cyfieithydd | Translator

Permanent 
Cyfieithydd 24,864 - 26,490 Parhaol, llawn amser Caerdydd Dyddiad cau : 12 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Bydd deiliad y swydd, i'w lleoli yn swyddfa CBAC, Caerdydd, yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC, gan gyfieithu a golygu dogfennau amrywiol. Dylai fod gan ymgeiswyr ra..
Nov 02nd
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26490


Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth - Cymru | Campaigns and Advocacy Man

Permanent 
Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth - Cymru Hyd at 33,000 Parhaol, llawn amser Caerdydd Dyddiad cau : 9 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o bobl sy'n cydweithio i roi diwedd ar anghyfiawnder tlodi. Mae hyn yn golygu ein bod yn mynd i'r afael ?'r anghyfiawnder sy'n cadw pob..
Nov 02nd
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£33000


Uwch Swyddog Ysgrifennu Copi Dwyieithog | Senior Bilingual Copywriter

Permanent 
Uwch Swyddog Ysgrifennu Copi Dwyieithog 26,000 - 28,000 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 13 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae'r t?m Marchnata yn gyfrifol am ddenu a chynnal nifer gynaliadwy o gynulleidfaoedd ac ymwelwyr ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau a chwsmeriaid. Bydd yr Uwch Ysgrif..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£28000


Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg | Deputy Head of Welsh Language

Permanent 
Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg 36,750 - 40,930 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 21 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno ? gweithlu Cymraeg presennol CThEM, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn r..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£40930


Cyfieithydd (Cymraeg) | Translator (Welsh)

Permanent 
Cyfieithydd (Cymraeg) 24,320 - 27,080 Permanent Caerdydd Dyddiad cau : 23 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno ?'n t?m cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o d?m croesawgar, ac i ddefnydd..
Oct 31st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£27080


Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)| Communications Of

Temporary 
Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) 27,000-31,000 12 mis Caerfyrddin Dyddiad cau : 12yp 14 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Dyma swydd digwyddiadau a phartneriaethau sy'n cynnig cyfle unigryw o ran ystod gwaith. Bydd y person llwyddiannus yn chwarae rhan amlwg yn gweithredu gwaith..
Oct 31st
days old
Location:
Caerfyrddin | Carmarthen , Carmarthenshire
Hours:
Full Time
Max Pay:
£31000


Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) | Producer/Director Promos (Sport)

Temporary 
Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon) 25,506 - 29,761 12 mis Caerdydd Dyddiad cau : 12yp 5 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae S4C yn edrych am berson i ymuno ?'r uned Promos o fewn y T?m Delwedd a Brand, sydd ? diddordeb byw mewn chwaraeon. Yn ogystal ? chynhyrchu a chyfarwyddo promos..
Oct 25th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£29761


Swyddog Prosiect - Hen Blant Bach | Project Officer - Older toddlers

Temporary 
Swyddog Prosiect - Hen Blant Bach 20,000 y flwyddyn pro rata (cytundeb 0.6, sef 12,000) Abertawe Dyddiad cau : 12yp, 19 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egn?ol i ymgymryd ? phrosiect..
Oct 21st
days old
Location:
Abertawe | Swansea, Mid Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£20000


Swyddog Cymorth Gwaith Achos | Casework Support Officer

Permanent 
Swyddog Cymorth Gwaith Achos 23,625 Parhaol Caerdydd Dyddiad cau : 5 Tachwedd 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Gan weithio fel rhan o'r Adran Priodoldeb i Ymarfer, bydd y Swyd..
Oct 21st
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£23625


Cyfieithydd | Translator

Contract 
Cyfieithydd 24,864 - 26,490 Dwy flynedd, llawn amser Caerdydd Dyddiad cau; 26 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Bydd deiliad y swydd, i'w lleoli yn swyddfa CBAC, Caerdydd, yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC, gan gyfieithu a golygu dogfennau amrywiol. Dylai fod gan ymgeiswyr r..
Oct 17th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£26490


Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) | Proof Reader (Welsh)

Permanent 
Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) 19,497 - 21,639 1 Swydd Parhaol, 1 Swydd Tymor penodol (2 flynedd) Caerdydd Dyddiad cau; 22 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod. Diben y swydd hon yw gwirio'r holl broflenni (gan gynnwys proflenni diwygiedig a phrif gop?au terf..
Oct 11th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£21639


SAA - Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant | EQA - Health & Socia

Contract 
Sicrhawyr Ansawdd Allanol - Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Cymru) Cyflog: Dyddiol (Cystadleuol) Swydd Flynyddol (bydd nifer y diwrnodau yn amrywio) Cymru Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol Mae City & Guilds wedi ymuno ? CBAC i fod yr unig ddarparwr cymwysterau a ariennir ym maes iechyd, gofal cymdeithas..
Oct 08th
days old
Location:
Cymru | Wales, South Glamorgan
Hours:
Full Time


Cynorthwyydd Gweithredol | Executive Assistant

Permanent 
Cynorthwyydd Gweithredol FTE 26,491 + 619 gyda phwysoliad Caerdydd (0.6 Pro-rata 15,894 + 371) Parhaol, 21 awr yr wythnos, dydd Mercher - dydd Gwener Caerdydd Dyddiad cau : 21 Hydref 2018 Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol Yngl?n ?'r r?l Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl. Ni fyddwn yn ildio nes bod p..
Oct 06th
days old
Location:
Caerdydd | Cardiff, South Glamorgan
Hours:
Full Time
Max Pay:
£15894

» Sponsors

» Featured


revitalU Brand Influencers
Hours:
Part Time
Contract:
Permanent
Apr 02nd
226
days old
Derby, Derbyshire

» Now Recruiting

» Latest Jobs


» Related Jobs